..:: TÀI NGUYÊN CỦA CHEMVN - CHEMVN'S RESOURCE ::.

Kho tài liệu, ebooks và các phần mềm ứng dụng cho Hóa học

 1. CHEMVNer JOURNALS

  Các luận văn ở các trình độ - Các bài báo trong nước và quốc tế của thành viên trong diễn đàn
  Discussions:
  42
  Messages:
  42
  RSS
 2. WEBSITE HÓA HỌC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC - CHEMICAL WEB

  Tất cả những đường dẫn hữu ích sẽ giúp bạn tới đích sớm nhất !
  Discussions:
  80
  Messages:
  291
  RSS
 3. PHẦN MỀM ỨNG DỤNG - APPLIED SOFTWARES

  Phần mềm ứng dụng trong Hóa Học, các bạn có thể tìm ở đây
  Discussions:
  184
  Messages:
  798
  Latest: Spartan 14.0 quiz10A1, Jan 16, 2016
  RSS
 4. ĐỀ THI & BÀI TẬP ĐẠI HỌC - EXERCISES FOR STUDENT

  Đây là nơi tập trung các đề thi, bài tập tham khảo của chemvn. Các bạn có thể chia sẻ tại đây
  Discussions:
  88
  Messages:
  445
  RSS