nồng độ dung dịch - post bài trong thông báo chung

Discussion in 'THÙNG RÁC - RECYCLE BIN' started by hoahongtuyettrinh, Sep 14, 2009.

 1. hoahongtuyettrinh

  hoahongtuyettrinh New Member

  Joined:
  Sep 14, 2009
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  1)cho 84,6g hỗn hợp 2 muối CaCl2 và BaCl2 tác dụng hết với 1 l dung dịch chứa Na2CO3 0,25M và (NH4)2CO3 0,75M sinh ra 79,1 g kết tủa .Thêm 600 ml Ba(OH)2 1m vào dung dịch sau phản ứng .Khối lượng kết tủa và thể tích khí bay ra?
  2)cho 2,45 ghỗn hợp Al-Ba (tỉ lệ mol tương ứng là 4:1)tác dụng với 50ml dd NaOH 1M,thu được dung dịch X.tính thể tích HCl 1M cần thêm vào dung dịch X dể sau phản ứng thu được :
  a)kết tủa lớn nhất
  b)1,56 g kết tủa
  3)trộn 100ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,1 m và NaOH 0,1 M với 400ml dung dịch gồm H2SO4 0,0375M và :020::020:HCl 0,0125M thu được dung dịch X .Giá trị pH của dung dịch X?:020:
   

Share This Page