PDA

View Full Version : KIẾN THỨC HOÁ VÔ CƠ - INORGANIC CHEMISTRY FORUM


 1. Phân nhỏ box vô cơ
 2. Molecule of the Month!
 3. Cơ hội nghiên cứu hè cho các sinh viên
 4. Các bài báo hóa học HOT nhất hiện nay
 5. chiến lược năm cuối ! Vô Cơ !
 6. Thực tập hóa vô cơ 1
 7. Symmetry and Structure
 8. cho mình hỏi về phổ raman với IR
 9. Hỏi nơi phân tích nguyên tố
 10. Giản đồ Latimer
 11. Cr3+ và Al3+
 12. Mình hỏi vềd hợp chất beta-diketone
 13. Sự tạo thành muối photphat ít tan.
 14. khả năng hấp phụ kim loại của xenlulo
 15. cơ học lượng tử
 16. Cần giúp bài tập "Thuyết trường tinh thể"-Dung dịch phức
 17. thực tập vô cơ 2
 18. Ảnh hưởng của pH đến độ tan
 19. Làm khô khí có lẫn hơi nước!
 20. Mấy câu hỏi trong thí nghiệm vô cơ
 21. độ tan các muối
 22. Than hoạt tính và than gỗ
 23. Quy tắc hóa trị!
 24. Thủy tinh màu
 25. Tính pH
 26. Xử lý dầu biến thế có PCB
 27. cần tìm tài liệu cacl2
 28. Làm việc với chì có độc không?
 29. Điều chế H2O2 trong phòng thí nghiệm?
 30. giá trị thực nghiệm liên kết nhôm halogen
 31. Tính chất của antimon hidroxit
 32. độ hút nước của vật rắn
 33. mạ đồng
 34. Phân biệt các mẫu phân bón
 35. BaCO3
 36. Đồng có phản ứng không?
 37. công thức cấu tạo của sắt (III) oxit và oxit sắt từ
 38. thí nghiệm Na + Cl2
 39. tinh thể nguyên tử
 40. K2HPO4 có tạo hệ đệm khi tan trong nước không?
 41. xúc tác phụ gia làm đông cứng xi măng
 42. câu hỏi phức chất
 43. thuyết VB có giải thích được tính thuận từ của B2
 44. bài pH kinh điển của kỳ thi HSG máy tính Casio môn Hóa
 45. Ty trọng của hóa chất
 46. Nguyên tố Neptuni
 47. Cần giúp về định lượng HCN
 48. Nhựa hút ẩm
 49. so sánh tính chất hóa học của một số chất