PDA

View Full Version : CƠ SỞ LÝ THUYẾT HÓA PHÂN TÍCH


 1. Seminar online đây
 2. Giản đồ logarit nồng độ
 3. Bài tập phân tích định tính
 4. kết tủa
 5. Trao doi ve phan tich hoa hoc
 6. tốc độ phản ứng
 7. Phân tích luyện thức pháp
 8. hằng số cân bằng
 9. hỏi môn học hóa phân tích
 10. Bài toán với cân bằng có 2 pha lỏng, khí
 11. Các phương pháp chuẩn độ
 12. mấy câu hỏi lý thuyết và bài tập phân tích
 13. Đề thi Hóa Phân Tích Định Lượng
 14. Nông độ ppm và ppb
 15. phan tich dinh luong?
 16. chuyển đổi công thức nồng độ
 17. hóa phân tích khó quá
 18. Hỏi về việc thi Cao học Hóa Phân tích (KHTN)
 19. sai số trong hóa pt
 20. hợp phần đa lượng - vi lượng
 21. Phân biệt "leaching" với "digestion" với "decomposition" với "extraction"
 22. Kiểm soát và duy trì chất lượng phòng thí nghiệm
 23. Hằng số axit-bazơ của nước
 24. phản ứng oxi hóa khử
 25. Novocain hydroclorid và kỷ thuật định lượng
 26. chuẩn độ
 27. can giup de ve solution tampon phosphate
 28. Cho em hỏi 1 bài về chuẩn độ tạo phức
 29. hỏi về cách chuyển BaSO4 thành BaCO3
 30. Cần giúp: Cơ sở lý thuyết Hóa Phân Tích
 31. tính pH của dung dịch đệm kép
 32. chuẩn độ acid-base
 33. Các phương pháp phân tích platin
 34. chất chỉ thị
 35. Phân Tích Mẫu Nước
 36. Phương pháp chuẩn độ Peroxit trong dầu
 37. cách pha chế dung dịch
 38. Bài tập về độ kiềm của nước
 39. Giúp em về cơ sở hóa học
 40. Xác định đường khử trong kẹo
 41. xác định lượng tinh bột
 42. thế oxy hóa khử
 43. Cần giúp: Các phương pháp phân tích hoá học
 44. Định lượng sunfaxylum
 45. Phuo9wng pháp chuẩn độ
 46. đương lượng các chất trong chuẩn độ comlpexon
 47. Dịch sang tiếng Việt từ "Uncertainty"