PDA

View Full Version : CyberChemVN


 1. Cyberchem, mạnh mẽ lên nào!!!
 2. vài nét về cyberchem
 3. Dự án CYBERCHEMVN
 4. Thân mời đến dự trận chung kết cuộc thi HÓA HỌC VÀ TÔI và chương trình tư vấn ngành
 5. Master Planning -1- thực hiện chương trình liên kết với cyberchem
 6. CLB Cyberchem - Hoạt động và thành viên
 7. Thư mời : Seminar về các chuẩn iso cho phòng thí nghiệm
 8. Về việc sản xuất phim khoa học theo đặt hàng của HTV (TPHCM)
 9. Về nội dung dự án CYBERCHEMVN
 10. Mời tham dự hội thảo "xử lý chất thải rắn"
 11. Thư mời tham gia dự án cyberchemvn