PDA

View Full Version : TÀI LIỆU HOÁ LÝ - PHYSICAL CHEMISTRY EBOOKS


 1. Tài liệu sơ lược về các số lượng tử
 2. link tài liệu các hợp chất cao phân tử
 3. handbook of nanotechnology
 4. Sách " Fundamental Of Polymer"
 5. hand book of physical chemistry
 6. Chùm bài tập và bài giảng về hoá lí
 7. Epoxi handbook
 8. Tài liệu nanocomposite
 9. Computational chemistry (David Young)
 10. The Nightmare of Applied Quantum Chemistry will go off
 11. Chemical Kinetics: The Study of Reaction Rates in Solution
 12. Computational Chemistry
 13. Complete history of physical chemistry
 14. tài liệu XRD
 15. John H. Moore, "Encyclopedia of Chemical Physics and Physical Chemistry"
 16. Polymer-data-handbook
 17. Sach NMR
 18. Cần tài liệu polymer
 19. Cần sách về "động học" và "điện hoá" !
 20. Need to find the "QUANTUM CHEMISTRY"
 21. Cần sách động học !
 22. Request ultrasound articles !
 23. fundamental FOs theory !
 24. Nanostructured materials ebook
 25. Electrochemical activation of catalyst
 26. Inorganic and organometallic polymers
 27. MỘT SỐ PHẦN HAY CỦA LÝ MÀ HOÁ HAY DÙNG
 28. Xin tại liều về Chemical engineering ( Génie Chimique )
 29. Tìm BT lượng tử
 30. Carbon Black
 31. Mass Spectrometry of Polymers
 32. Tài liệu về Cardanol - Thành phần chính trong vỏ hạt điều
 33. Chemical Applications of Group Theory, 3rd Edition
 34. Cho em xin mấy cái ảnh về sự ăn mòn kim loại với.
 35. Marks' Standard Handbook for Mechanical Engineers
 36. Nutritive Value of Foods - Thực phẩm
 37. cần tìm sách hóa lý
 38. Chất hoạt động bề mặt !
 39. Ăn mòn Kim loại
 40. xin tài liệu xúc tác
 41. Cần tìm sách principles of coordination polymerization
 42. xuc tac hoa dau huu co
 43. Plastic trở thành nhiên liệu trong tương lai
 44. polyme
 45. Tìm mô hình thí nghiệm khám phá hạt nhân nguyên tử
 46. Sach hoa ly cua Peter Askin "physical chemistry 7.x" Ai co share len cho anh em dung.
 47. Fenton đây!
 48. Tìm hiểu về xơ POLYURETHANE
 49. Supercritical
 50. Giáo trình hóa lượng tử
 51. Xúc tác polimer hóa
 52. Tiếng anh chuyên ngành
 53. xin e-book nhựa
 54. Biến tính polymer
 55. ăn mòn và bảo vệ kim loại
 56. Sách về Bidiesel! Giúp đỡ!
 57. Muốn biết nhiều hơn về các đối xứng A1, B1,...khi chạy Gaussian, Hyperchem.
 58. ứng dụng hóa học lượng tử trong khoa học vật liệu
 59. giáo trình hóa lượng tử
 60. san xuat URE
 61. nhiệt động hoạ của phản ứng
 62. hỏi về thực hành hóa ly chuyên nghành 2
 63. cần trợ giúp phổ
 64. Tìm tài liệu về Orbital phân tử biên (Frontier Molecular Orbital: FMO)
 65. tẩy dầu trên nhôm
 66. ứng dụng hóa lượng tử trong sinh học !
 67. Tác hại của các hoá chất ăn mòn
 68. Có bro nào có sách living polymer TEMPO chỉ cho anh em với!!!
 69. Tài liệu về mạ điện
 70. Help!!! "ứng dụng xúc tác trong công nghiệp"
 71. sách xử lí số liệu thực nghiệm
 72. cần tài liệu siêu âm kết tinh
 73. tìm tài liệu về ngành nhựa
 74. tài liệu về 3- hydroxybutyrate
 75. hóa lý polymer
 76. tài liệu về một số chất hóa học
 77. xin tài liệu StatGraphic
 78. can tai lieu ve coating
 79. cần tài liệu về nhũ tương
 80. Cần tài liệu về Vật liệu hấp phụ
 81. Cần tài liệu về phenol-formaldehyde.
 82. Cho em hỏi tên sách "NHIỆT ĐỘNG HỌC"
 83. Ion exchange ??
 84. Tiếng việt! Xúc tác nano vàng, phương pháp tổng hợp, tính chất và ứng dụng.
 85. qui trinh sản xuất amoniac
 86. cần tài liệu organic solar cell
 87. electrochemical potential
 88. cần tài liệu điện phân nóng chảy Al2O3
 89. Tai lieu ve quang pho
 90. tìm tài liệu về chất hoạt động bề mặt
 91. cần tài liệu Tổng hợp Polyureathane từ dầu hạt cao su
 92. Merck Index 13
 93. CRC Handbook of Chemistry and Physics on CD-ROM Version 2007
 94. cần sách bài tập hóa keo
 95. Lange's Handbook of Chemistry 16th
 96. How to Use Excel in Analytical Chemistry and in General Scientific Data Analysis
 97. tim tài liệu lewis-kossel! help me!
 98. Tổng hợp ebook Chem, Physic, Math (3.8GB) - Dùng cho sv Đại Học
 99. Ebook hóa lý!
 100. Xin sách General Chemistry 9th Edition
 101. sách hóa lý của Diniels.F.Alberty
 102. chuyển hóa các chất
 103. HCMUS: Môn ƯDVTính trong hóa học
 104. Comprehensive Heterocyclic Chemistry III
 105. tốc độ phản ứng
 106. Tạp chí online dùng miễn phí 1 tháng
 107. Tìm tài liệu biến tính polymer
 108. xin tài liệu phân tích phụ gia polymer
 109. polymeric foam
 110. Điện hóa học ứng dụng - cô Thoa ĐH KHTN Tp.HCM
 111. Xin các bạn tài liệu về Polypropylene và bột đá !
 112. Handbook of electrochemistry
 113. Liên kết hidro
 114. chất trợ tương hợp của PP và PE
 115. hỏi mua sách hóa lý
 116. Polyvinyl Alcohol
 117. Help:maximum entropy analysis!!
 118. Cần tài liệu về absorption factor of XRD
 119. Sách xúc tác dị thể (Vietnamese) 124 trang.
 120. Tìm sách bài tập Hóa lý (có lời giải)
 121. Cần tìm tài liệu về cao su
 122. Cần tài liệu tổng hợp polyvinyl alcohol từ PVAc
 123. Động học xúc tác (Vietnamese) 50 trang.
 124. Hóa lượng tử Theo lý thuyết nhóm.
 125. Hấp phụ trong xúc tác (Vietnamese) 60 trang.
 126. Các vấn đề điện hóa (english) nhiều phần.
 127. Nanotechnology in catalysis (English) 341 pages!
 128. Tìm cuốn "AB Initio Molecular Orbital Theory"
 129. Molecular Modeling - Basic Principles and Applications (Wiley, 2008)
 130. Qui Trình Chế Hóa Rác Thải
 131. Bảng tuần hoàn đa năng
 132. Box sơ đồ hóa học
 133. Box tra cứu hằng số hóa học
 134. tìm luận văn của anh Trần Quang Thuận
 135. Pure and Applied Chemistry journal
 136. Mút cứng polyurethane (rigid foam) và ứng dụng
 137. Tìm kiếm tài liệu về polymer dẻo nóng ( thermoplastique)
 138. Siêu tẩy cặn
 139. De cuong của "hóa học hợp chất bề mặt"
 140. [Hỏi] "nhiệt dung sai của polymer"
 141. Sách về polymer và cao su
 142. Xin tài liệu về tình hình sử dụng và sản xuất PVAx tại Việt Nam
 143. Paint & Ink Formulations Database
 144. Hóa lý và đồ án xử lý nước
 145. bài tập hóa keo
 146. Hỏi về bài tập hóa lý
 147. Hỏi: công thức của chất A118 composite dispersion
 148. Xin đề thi cao học môn CSLT hóa lý
 149. Các anh giúp em ebook điện hóa - Động hóa học vơi
 150. Polyamide
 151. Đề thi động học điện hóa
 152. Xúc tác men
 153. Modern Physical Organic Chemistry Year 2006 - E. Anslyn, D. Dougherty