PDA

View Full Version : ĐỀ THI & BÀI TẬP ĐẠI HỌC - EXERCISES FOR STUDENT


 1. Tuyển tập bộ đề thi nước ngoài
 2. Các link có thể tìm thấy đề thi nước ngoài
 3. Olympic Hóa học sinh viên
 4. Kho bài tập của trường Harvard
 5. Trang web olympic quốc tế !
 6. link bài tập và lý thuyết hóa hữu cơ
 7. Bài tập cấp master
 8. đề thi vào cao học Hữu Cơ ?
 9. Ai giỏi về dung dịch: help me!
 10. Đề thi Olympic Hóa Các trường Đại Học
 11. bài tập nhỏ về hiệu ứng đây!
 12. Exam in Deformation and Fracture
 13. Bài tập nguyên lý nồng độ dừng
 14. Hóa đại cương???
 15. câu hỏi về bài thí nghiệm hóa học
 16. Đề thi composite
 17. Phan Ung Khu
 18. nghịch lí
 19. đề thi cao học Hóa,help help!!!
 20. hỏi về nhiệt động
 21. đề thi truyền vận
 22. cơ chế SN1 hay SN2
 23. Biểu thức gần đúng Slater
 24. bt hoá vô cơ
 25. đề thi học kì
 26. FeCL3+KSCN
 27. Hỏi BT HÓA PHÂN TÍCH 1
 28. để thi hóa lượng tử nè
 29. hỏi bài toán về môn xử lí thống kê
 30. bài tập pH
 31. Hoi de thi living polymer
 32. đề thi hữu cơ DHTN
 33. bài tập MO-H
 34. đề thi ĐHTN
 35. BÀI TẬP ĐƯỜNG
 36. dãy chyển hóa
 37. tính tóan E'
 38. quang phổ nguyên tử
 39. Bài tập thế điện cực
 40. cần đề thi phương pháp giảng dạy hóa 2
 41. Bài Tập Hóa Vô Cơ
 42. Nguyên lý cơ bản của XPS
 43. đương lượng của hidroxit lưỡng tính
 44. tìm đề thi biến tính polymer
 45. xin bài tập phổ
 46. xin bài tập cơ chế phản ứng
 47. Bài tập về phần sắc ký khí
 48. Xin bài tập tối ưu hoá
 49. đề thi hóa đại học
 50. Bài tập điện hóa
 51. Trắc nghiệm hóa lập thể
 52. đề thi olympic
 53. Trắc nghiệm về hóa hữu cơ cùng tìm kiếm
 54. Bài tập phức chất
 55. Tính hàm lượng sulfanilamid
 56. Bài tập quá trình thiết bị
 57. Bài tập phân tích
 58. phân tích đo điện thế
 59. Box đề thi hóa
 60. học chuyển đổi để thi cao học SPHN
 61. bài tập điện hóa
 62. Bài tập Cân bằng axit-bazơ
 63. Bài tập pin điện và oxi hóa-khử
 64. Bài tập về tích số tan
 65. Một số bài tập phần:"Phương Trình Hammet".....khó quá em không làm được!!!!!!1
 66. Hội thảo khoa học ở ĐHBK TP.HCM
 67. Hóa Đại Cương
 68. Hỏi: Bài tập về tích số tan
 69. Tìm đề thi Cao học Chuyên ngành CNHH BK TP.HCM
 70. Cần đáp án bài tập tinh thể của ĐHQG HN
 71. Vấn đề về góc liên kết
 72. Sai số khi tính hằng số cân bằng
 73. Xác định tính oxi hóa khử đặc trưng
 74. bài tập: so sánh lực acid các hợp chất sau
 75. Nhờ giúp dùm đề thi cao học hóa vô cơ
 76. xin đáp án kỳ thi sau đại học hữu cơ, 5/2010
 77. tính chất hoá học của PVA trong việc hồ sợi
 78. đề thi cao học trường ĐHSP Hà Nội
 79. Đề thi cao hoc Hóa phân tích Đại học Đà Lạt 08/2010
 80. Giúp mình giải mấy bài này với.
 81. Giải dùm mình Hóa đại cương về cơ lượng tử
 82. Cơ chế
 83. Phản ứng ???
 84. Cơ chế phản ứng
 85. Các bài tập hóa học 9
 86. ph
 87. Thiết kế thiết bị cho phản ứng của dioxan
 88. Bài tập về kỹ thuật hóa học