PDA

View Full Version : PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY


 1. Acetone - carbon tetrachlorur
 2. Chất lỏng siêu tới hạn
 3. Supramolecular chemistry
 4. Ảnh hưởng của dung môi lên phản ứng SN
 5. Độ tan của HMTA
 6. Xác định tốc độ phản ứng!!!
 7. Hỏi về nhiệt độ sôi của hỗn hợp
 8. Thiết bị dùng xác định nồng độ chuyển hóa lên men rượu
 9. Xin hỏi về nhiệt độ hoặc phản ứng để loại bỏ tetra methyl ammonium Bromide trong zeolit
 10. Acid béo tự do
 11. hỏi về phản ứng adol hóa
 12. cơ chế của 1 phản ứng tạo amide
 13. Cơ chế phản ứng alkane + ozone
 14. cơ chế phản ứng tạo aspirin
 15. Triflate là gì?
 16. 9,10 antraquinon
 17. biến thể raxemic
 18. cấu tạo lập thể