PDA

View Full Version : TÀI LIỆU HOÁ PHÂN TÍCH - ANALYTICAL CHEMISTRY EBOOKS


 1. 13C và 1H NMR
 2. Chủ đề 6: Phân tích - Chất chỉ thị
 3. Chủ đề 7: Đệm
 4. Sách về Phổ hấp thu nguyên tử
 5. Sách về phân tích môi trường
 6. Tài liệu về pp nhận biết
 7. Modern analytical chemistry (D.Harvey)
 8. hỏi tài liệu
 9. Cần sách sắc ký
 10. Hỏi tài liệu về hóa môi trường- phân tích kháng sinh
 11. IR-tutorial cực cool!!!
 12. Cần giúp đỡ tìm tài liệu
 13. Hỏi tài liệu phân tích formaldehyde
 14. Hỏi tài liệu về kĩ thuật nguyên tử hóa mẫu
 15. Tài liệu GC-MS
 16. Analytical Electrochemistry - Third Edition
 17. Introduction to Modern Liquid Chromatography
 18. phân tích điện hóa A to Z ???
 19. Xin TL ve NMR
 20. câu hỏi
 21. Xin tải giúp tài liệu
 22. Hỏi về Ebook.
 23. sac ky khi
 24. phuong phap học phân tích điện hóa?
 25. em muốn hỏi
 26. tai liệu sách điện tử bằng tiếng việt
 27. Xin E-book: Analytical chemistry!
 28. Hpme
 29. cần tài liệu normal phase HPLC
 30. bai tap hoa phan tich 1
 31. loai detector NPD
 32. phân tích thực phẩm bằng AAS
 33. Xin tai lieu
 34. Xin sách Analytical chemistry của Gary Christian
 35. cần tài liệu về các loại đầu dò điện hoá
 36. tai lieu ve GC-O
 37. tìm tài liệu trên mạng
 38. Sách Thí nghiệm Hpt của ĐHBK.HN
 39. lại xin tài liệu
 40. tai lieu phân tích hàm lượng photphat
 41. Cần tài liệu về sự tạo phức của Lantan (III) với PAR
 42. Giáo trình phổ nguyên tử của thầy Đông - KHTN Tp.HCM
 43. Giáo trình HPLC + GC - thầy Hoài Anh - KHTN Tp.HCM
 44. xác định hàm lượng mangan trong đất bằng phương pháp trắc quang so màu AAS
 45. Giấy pH làm từ lá cây trạng nguyên
 46. Cần sách phân tích sắc ký và quang phổ
 47. phân tích sắt trong hoa quả
 48. Hóa phân tích tiếng pháp
 49. phân tích đất bằng phương pháp trắc quang
 50. Tìm sách "Statistics and chemometrics for analytical chemistry"
 51. Cần tài liệu phân tích
 52. tài liệu phổ nguyên tử
 53. Tai lieu tham khao ve Xử lý mẫu
 54. Sac Ky Khi co ban
 55. Xin tài liệu thuốc thử hữu cơ
 56. Tai lieu sac ky long day!!!!!
 57. cach hoc pho nguyen tu
 58. xac dinh Diclorvos
 59. PHÂN TÍCH MẬT ONG BẰNG SẮC KÝ LỎNG
 60. Bộ sưu tầm Books và Seri Book trên Sciencedirect.com
 61. cần tài liệu phương pháp cực phổ
 62. cần tài liệu lý thuyết sắc ký
 63. phương pháp chụp phổ X ray
 64. phổ IR
 65. cần tài liệu phân tích acid gibberillic
 66. xin tài liệu định lượng Gentamycin bằng HPLC
 67. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
 68. Cách giải phổ 2 chiều HSQC và HMQC
 69. Nhờ tìm tài liệu về UV, UV/H2O2
 70. cần tài liệu sắc ký khí
 71. hệ thống thông tin môi trường
 72. pp xử lý VOC trong không khí
 73. Thuốc kháng sinh sufonamid
 74. xin tài liệu về HPSAM
 75. Tài liêu sách tách chất !
 76. Xin tài liệu trắc quang
 77. Xin tài liệu PT 3
 78. Handbook of Acid - Base Indicators
 79. tìm tài liệu phân tích khí
 80. xin tài liệu về sắc ký pha đảo
 81. phân tích acetamiprid
 82. Tìm sách "Analytical chemistry of PCBs"
 83. Phân tích các thông số theo TCVN
 84. Handbook of Organic Analytical Reagents
 85. Dean's analytical chemistry handbook
 86. bài tập về HPLC
 87. Tài liệu phổ hấp thụ nguyên tử (aas)
 88. Bài giảng phổ của Giáo sư Trần Văn Sung
 89. phân tích dư lượng kháng sinh trong thủy sản
 90. HPLC Integrators - HP 3395 manual
 91. Official Methods of Analysis of AOAC INTERNATIONAL, 16th Edition
 92. Giáo trình: ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT
 93. cần tài liệu kháng sinh họ sunfonamid
 94. HPLC Columns: Theory, Technology, and Practice
 95. Giáo trình kĩ thuật đo lường
 96. Tiểu luận " xử lí môi trường"
 97. xác định hàm lương mangan trong nước bằng phương pháp so màu
 98. Cần tài liệu về NMR C13
 99. Handbook-Of-Spectroscopy---G-Gauglitz-_-T-Vo-Dinh
 100. Phương pháp phân tích mẫu dược phẩm có hoạt chất Glucosamin sulfat. 2NaCl bằng HPLC
 101. Phương pháp phân tích Phổ nguyên tử
 102. xin tài liệu về MS và ICP
 103. Xin thông tin về cuốn sách
 104. Tài liệu phổ rất hay (ai đọc cũng hiểu)
 105. Xin tài liệu ANOVA và MANOVA
 106. cần tìm tài liệu CÁC KỸ THUẬT LÀM GIÀU NGUYÊN TỬ TRONG NGỌN LỬA FAAS
 107. Xin sách HG-AAS
 108. Xin tài liệu xử lý thống kê
 109. Hỏi về phân tích thuốc trừ sâu
 110. Ai có tai liệu về "Phương pháp phân tích Cu di động trong đât" không giúp mình với
 111. Official Methods Of Analysis Of Aoac International. 17th Edition
 112. Cuốn sách rất hay về phân tích chất bảo quản trong thực phẩm
 113. Tài liệu về phân tích công cụ
 114. Phương pháp phân tích ham lương chì kẽm trong quặng
 115. kiú kiú
 116. Periodate Oxidation of Carbohydrates
 117. Analytical Chemistry for Technicians Third Edition
 118. Gas Chromatography and Mass Spectrometry
 119. A Practical Handbook of Preparative HPLC
 120. Gas Chromatography: Analytical Chemistry by Open Learning by Ian A. Fowlis
 121. Techniques for Analyzing Food Aroma
 122. Food Analysis, Fourth Edition (Food Science Texts Series)
 123. Food Analysis, Fourth Edition (Food Science Texts Series)
 124. Hướng Dẫn Thí Nghiệm Hóa Phân Tích
 125. Manual Methods of Analysis
 126. Optical Spectroscopy of Inorganic Solids by B Henderson and G F Imbusch 1989
 127. High-Performance Thin-Layer Chromatography (HPTLC)
 128. Basic Gas Chromatography
 129. Analytical Gas Chromatography, Second Edition
 130. chiết tách và sắc kí
 131. HPLC: Practical and Industrial Applications, Second Edition
 132. Gioi thieu cac ban quyen sach phan tich nuoc day.
 133. tài liệu xử lí mẫu và phân tích mẫu
 134. Liquid Chromatography - Mass Spectrometry: An Introduction Book
 135. Chemical Methods in Gas Chromatography
 136. Handbook of Water Analysis Second edition
 137. Collection-Ebook về sắc ký đây.
 138. Hóa Học Môi Trường
 139. Tổng hợp một số Tiêu chuẩn Việt Nam cho phân tích thực phẩm
 140. Sách căn bản về sắc ký
 141. Từ điển chuyên về sắc ký có minh họa hình ảnh
 142. HPLC- Ứng dụng sắc ký trong lĩnh vực công nghiệp
 143. nhờ tìm tài liệu: Handbook of analytical của Louis Meites xuất bản 28-1-1963
 144. Label phương pháp định lượng trong dược phẩm