PDA

View Full Version : TỔNG HỢP VÔ CƠ - INORGANIC SYNTHESIS FORUM


 1. Màng tách vô cơ
 2. Điều khiển quá trình kết tinh đơn giản
 3. Bàn về các phương pháp tổng hợp vô cơ
 4. Phương pháp tổng hợp DCPD
 5. điều chế SiO2
 6. Hỏi về Phức chất
 7. Ung thư-cái nhìn của nhà Hóa học
 8. Qui trình sản xuất xi măng
 9. bột nhẹ CaCO3
 10. Hỏi công nghệ đập nghiền đá vôi trong sản xuất xi măng
 11. Oxid hỗn tạp của cobalt
 12. Thăm dò ý kiến các mem cho box vô cơ
 13. spinel AB2O4 thuận từ và nghịch từ
 14. phản ứng của FeCl3
 15. màu ngọn lửa KLK
 16. Kết tinh đơn tinh thể
 17. Phương pháp tổng hợp pha rắn
 18. cơ chế thụ động hóa
 19. Giúp Tôi về việc pha màu
 20. Hỏi: vân đạo d và lý tính của flo(halogenua)
 21. điện phân dung dịch
 22. Cách pha chế dd hóa chất cơ bản
 23. Danh pháp Hóa Vô Cơ
 24. CaMnO3
 25. Sự thủy phân của TiOSO4
 26. Tổng hợp phân urê theo công nghệ Snampogetty
 27. Hỏi về cách tính nồng độ nước javen .
 28. thắc mắc về Tổng hợp phosphate kẽm
 29. thực tập vô cơ 2
 30. Hoi: Cách thiết lặp phức
 31. Nhôm hidroxit
 32. hỏi cách điều chế KCN kali cyanua
 33. Fe^2+ và Kali Ferocyanid
 34. Xin hỏi về cách điều chế NaAlO2
 35. Hỏi về KMnO4 ???
 36. Chuyên đề về ô nhiễm khí và các phương pháp xử lý
 37. Câu hỏi về điều chế KI
 38. Liên kết trong phức chất
 39. Điêu chế acid sulfuric
 40. nhiệt phân các muối amoni
 41. cách làm giòn sắt
 42. Silica gel
 43. Xin hỏi về pp điều chế Sol silic hoạt động
 44. Xin hỏi tên của 2 chất này
 45. điều chế nanosilica
 46. Công nghệ khí hóa than cám của SHELL
 47. can biet cach tinh nong do NaClO
 48. Hidro nguyên tử làm mất màu dung dịch thuốc tím
 49. Hỏi về pha chế các hợp chất VÔ cơ
 50. Các Vấn đề cần giải đáp trong thực Hành hóa vô cơ
 51. vì sao phải tìm hiểu về sự hấp phụ ?
 52. Khí nitơ lỏng và phương pháp bảo quản mô
 53. cách điều chế
 54. pha chế dd thủy canh
 55. CuSO4