PDA

View Full Version : XÚC TÁC VÔ CƠ - CATALYTIC INORGANIC FORUM


 1. Phân loại xúc tác
 2. Bàn về xúc tác xử lý khí thải từ các phương tiện giao thông
 3. TiO2-Tổng quan/nghiên cứu/ứng dụng
 4. xúc tác vô cơ
 5. Photocatalyst
 6. Phương pháp Sol-Gel trong Xúc tác quang hóa
 7. Chủ đề điểm: Xúc tác kim loại
 8. xúc tác của phản ứng phân hủy H2O2
 9. Dùng phương pháp IR xác định bề mặt oxid ứng dụng cho phản ứng xúc tác dị thể
 10. điều chế H2 từ methanol
 11. K2CrO4 và H2O2
 12. ảnh hưởng của xúc tác Mn2+
 13. crom oxide
 14. đặc tính của chất hấp thụ
 15. xúc tác nhôm oxit
 16. chất mang
 17. khả năng xúc tác của nguyên tố D
 18. tính phối liệu xi măng
 19. điều chế nano TiO2
 20. phương trình phản ứng Ozone tác dụng với DDT
 21. Xin hỏi cách tạo zeolite từ dạng bột sang dạng viên
 22. Nghiên cứu tổng hợp thành công ống nano TiO2 tại bộ môn hóa vô cơ và ứng dụng, ĐH KHTN TPHCM
 23. Vấn đề ô nhiễm không khí do giao thông : kỳ I : khí thải từ giao thông và hiệu ứng nhà kính?
 24. Nghiên cứu thành công phương pháp biến tính cấu trúc TiO2 bằng KF
 25. Đặc tính của TiO2
 26. Ô nhiễm không khí do giao thông : kỳ II-1 : Vấn đề khử NOx trong điều kiện dư nhiều oxy ? Phương pháp SCR-NOx