PDA

View Full Version : NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP - CHEMISTRY OF TRANSITION ELEMENTS


 1. Màu của các chất vô cơ
 2. sự thủy phân kl chuyển tiếp
 3. Hỏi cách xác định số oxy hóa TB
 4. Hỏi về lý thuyết phức chất
 5. Quy tắc Fajans
 6. cách đọc tên phức chất
 7. Phản ứng thế trong phức bát diện
 8. phan ung the theo con duong phan li or lien hop
 9. Liên kết Pi trong phức chất
 10. Số phối trí của Au
 11. bạc có thể bị hòa tan trong sữa?
 12. đồng kim loại có màu đen?
 13. đồng phân phức chất
 14. Đồng phân hình học của phức chất
 15. Hỏi số oxh thủy ngân
 16. Một vài thông tin về Polyoxometalates
 17. muối crom
 18. hỏi kim loại IB
 19. kim loại thủy ngân
 20. Hiệu ứng Jahn-Teller
 21. Zn có khử được Fe3+ thành Fe không?
 22. Kim loại nhóm IA và IB
 23. Xét Spin cao hay thấp
 24. Hợp chất có thành phần thay đổi
 25. Vì sao Vàng oxi hóa +3 phổ biến hơn
 26. Phức Hg!
 27. gọi tên phức chất
 28. màu sắc của phức
 29. acid bazo
 30. Hỏi cấu hình e
 31. Phân tích nguyên tố trong hoá học hữu cơ
 32. màu của phức chất
 33. CO2 có tác dụng hemoglobin
 34. spinel Fe3O4
 35. OXH crom!
 36. Kim loại độc hay không độc ? Kỳ I: Kim loại mangan và sức khỏe
 37. thắc mắc về phức [PtCl4]2-
 38. Ứng dụng của phức chất trong xử lí nước thải
 39. Các khoáng chất trong lòng trắng trứng còn giữ nguyên sau khi luộc