PDA

View Full Version : HOÁ HỌC CHẤT RẮN - SOLID STATE CHEMISTRY


 1. Hợp tác nghiên cứu
 2. Phân biệt trạng thái tinh thể và trạng thái vô định hình
 3. Các phương pháp phân tích cần thiết trong nghiên cứu vô cơ và chất rắn
 4. FTIR, một phương pháp phân tích hiệu quả
 5. TPR temperature programmed reduction
 6. Bàn về sự ảnh hưởng của phương pháp điều chế đối với hình thái của sản phẩm
 7. Bột màu
 8. kim loại
 9. Xác định phương mạng, mặt mạng
 10. Chỉ số Miller
 11. Điều sẽ sẩy ra khi cho hơi NH3 tiếp xúc với hợp kim đồng
 12. xin tài liệu về XRF
 13. Phản ứng cùa NaNO2 + KI + H2SO4
 14. ống cao su phun cát
 15. hợp tác nghiên cứu cấu kiện bê tông đúc sẵn