PDA

View Full Version : VẬT LIỆU VÔ CƠ - INORGANIC MATERIAL CHEMISTRY


 1. Chất kết dính vô cơ
 2. gốm và sứ
 3. Kết khối và tấm quan trọng trong vật liệu vô cơ
 4. hỏi về tráng mang mỏng lên thủy tinh
 5. sự khác nhau giữa FESEM va SEM
 6. các phương pháp vật lý xác định cấu trúc tinh thể
 7. Làm sao đo kích thước hạt
 8. Vật liệu nền SiO2
 9. hỏi khái niệm mất khi nung
 10. Ứng dụng của Titan
 11. lò nung điện trở
 12. Làm dây điện !Help
 13. Chế tạo nano MnO2
 14. Thin film - Pin thin film
 15. Kỹ thuật spectroscopie photacoustique
 16. XRD Methods: Self-Learning and Practising
 17. Tổng hợp sắt (VI)
 18. hóa học trong ngành điện
 19. thảo luận về phổ DTA và Xray
 20. phân tích DTA của mẫu bê tông
 21. Clinker
 22. Hỏi về cách xác định khoảng cách mạng trong Montmorillonite
 23. tính chất của sio2
 24. Xin chỉ dẫn về trạng thái thủy tinh khi bị đun nóng
 25. Tổng hợp, tính chất của vật liệu MnO2 mang trên Al2O3
 26. Sản xuất gạch không nung từ bùn đỏ
 27. ximăng và các chất phụ gia
 28. Đóng rắn bùn đỏ