PDA

View Full Version : PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH PHỔ NGUYÊN TỬ - ANALYTICAL ATOMIC SPECTROSCOPY


 1. Các bạn tìm hiểu về phương pháp ICP-MS nhé
 2. các pp phổ nghiệm
 3. ET-AAS
 4. Đánh giá hàm lượng thạch tín trong nước giếng
 5. Giới hạn phát hiện LoD
 6. chiết và làm giàu Cd&Zn
 7. kỹ thuật GC-AES trong phân tích phụ gia polymer
 8. Định lượng Asen bằng AAS
 9. định lượng Asen trong thực phẩm
 10. Đề thi phổ nguyên tử-HK2-2007/2008
 11. Xđ Cd trong mẫu môi trường
 12. phân tích nước
 13. phân tích nhôm trong nước
 14. PHÂN TÍCH Fe TRONG NƯỚC
 15. hỏi về phổ hấp thu
 16. thuốc thử nào bây giờ
 17. phân tích sắt bằng phương pháp AAS
 18. PHỔ AAS trong phân tích định tính
 19. Xác định khối lượng Ti2o (titanoxit) trong cao lanh
 20. xác định hàm lương silic trong xi măng
 21. Cản nhiễu GF-AAS
 22. hỏi xác đĩnh lại nồng độ của AgNO3?
 23. Aas
 24. Tài liệu môn phân tích 3, phần phổ nguyên tử
 25. Xác định Pb2+
 26. So sánh AAS, GFAAS, ICP và ICP-MS
 27. phân tích sắt bằng phương pháp AES-ICP
 28. help : Phân tích Al + Fe trong cùng 1 dd
 29. Cần hỏi về máy AAS (AA-6300 Shimazhu)
 30. Phân tích định lượng Fe trong dd gồm Fe và Al
 31. phân tích asen trong nước mắm
 32. Đo Hg, As bằng AAS
 33. đường chuẩn trong AAS
 34. Xác định Cu, Ni, Fe, Cd trong dầu mỡ
 35. máy cực phổ
 36. kỹ thuật CVAAS xác định Hg
 37. Một trang viết về phổ nguyên tử
 38. Hỏi về phương pháp xác định As trong nước
 39. Kinh nghiệm sử dụng ICP - MS
 40. Kinh nghiệm Mua thiết bị AAS
 41. phân tích kim loại nặng bằng phương pháp ASS
 42. giúp em cái phần xử lý mẫu để xác định hàm lượng tổng kim loại trong đất bằng F-AAS
 43. hỏi về thiết bị AAS
 44. Xử lý mẫu để định lượng As, Pb, Cd, Hg
 45. Xác định Sb bằng HG-AAS
 46. Máy hấp thụ Nguyên tử của Hãng Perkin Elmer AA200
 47. Hvg-aas
 48. Ảnh hưởng của NaBH4 trong HG-AAS
 49. Chiết mẫu
 50. Xác định hàm lượng chì trong mẫu Thủy tinh hoặc gốm sứ bằng máy ICP-OES
 51. Khắc phục 1 số vấn đề đo As bằng GF-AAS
 52. H2SO4 và máy OES-ICP
 53. xac đinh Kim loại nặng bằng PP Phổ hấp thụ nguyên tử
 54. phân tích Fe trong nước bằng phương pháp AAS
 55. Phân tích Ceri bằng phương pháp AAS và ICP
 56. gợi ý đề tài
 57. mình muốn hỏi chút!
 58. chào tất cả các bạn!
 59. Tách muối(NaCl) từ dung dịch protein
 60. Uv-vis
 61. Uv-vis
 62. đường chuẩn trong phổ nguyên tử
 63. Phân tích kim loại nặng trong sữa
 64. Phân tích kim loại nặng trong thực phẩm