PDA

View Full Version : PHÂN TÍCH ĐIỆN HOÁ - ANALYTICAL ELECTROCHEMISTRY


 1. Phân tích điện hóa
 2. Học môn phân tích điện hoá
 3. phương pháp chuẩn độ
 4. Máy đo pH
 5. Thiết lập quy trình phân tích cho 1 mẫu?
 6. phân tích polyaluminum [AlO4Al12(OH)24(H2O)12]+7
 7. xác định CAP bằng PP volt-ampe
 8. chuẩn độ điện hóa
 9. Thế khử điều kiện
 10. Hỏi về máy đo pH MP220 của Mettler Toledo
 11. CN-, S--,Cl- trong nước thải, xác định và xử lý
 12. điện hóa
 13. Phương Pháp Lấy Mẫu và Xử Lý Mẫu
 14. hỏi về phương pháp cực phổ
 15. ứng dụng chuẩn độ điện thế
 16. Hỏi về thuật ngữ tiếng anh liên quan đến điện cực ISE
 17. sai số khi đo pH
 18. phương pháp volt-ampe
 19. tính chất điện hóa của dung dịch ion
 20. đệm trong chuẩn độ pH