PDA

View Full Version : PHÂN TÍCH TRẮC QUANG - PHOTOMETRIC ANALYSIS


 1. Ứng dụng nguyên tắc trắc quang vào chuẩn độ tự động
 2. Xác định hợp chât sulfua hoà tan bằng phương pháp trắc quang
 3. xác định đường tổng
 4. Hỏi cách xác định nồng độ nitrit
 5. phân tích đồng bằng trắc quang
 6. xác định H2S trong nước bằng phương pháp trắc quang
 7. xác định As, Hg bằng trắc quang
 8. Đo mật độ quang của dung dịch có hạt lơ lửng?
 9. cơ sở lý thuyết của phổ uv_vis?
 10. Cột khử Cd-Cu dùng phân tích nitrite/nitrate
 11. Xác định hàm lượng Silic trong Gang thép
 12. Hỏi về cách xác định Asen trong nước bằng phương pháp dùng Bạc Dietyldithiocacbamat
 13. Xác định sắt (II) bằng phương pháp chuẩn độ với KMnO4
 14. Phân tích Sắt bằng 1-10 phenalthrolin
 15. chuẩn độ đo quang
 16. xác định Cd bằng trắc quang, thuốc thử dithizon
 17. Xác định Si hay Mn trong fero bằng phương pháp quang phổ phát xạ
 18. Phân tích hàm lượng Fe3+bằng phương pháp trắc quang
 19. Hỏi: Khoảng tuyến tính theo định luật Beer trong phân tích trắc quang
 20. xác định Mn và Cr đồng thời bằng quang phổ
 21. phân tích phospho bằng pp molypdate
 22. giúp em với máy nanocolor 400d
 23. tổ hợp chiết
 24. Động học trắc quang
 25. phân tích photphat trong nước
 26. Phân tích X-ray xem độ hấp phụ Asen lên hạt cát
 27. Phổ nguyên tử
 28. Phân tích sắt tổng
 29. xin giúp đỡ về đo quang
 30. Phân tích dạng Sb (V, III)
 31. Đo mật độ quang???
 32. Độ nhạy trong phương pháp trắc quang
 33. Độ không đảm bảo đo trong phương pháp so màu Giúp e với
 34. cần tài liệu ve phân tích flo trong nước bằng phương pháp quang trắc
 35. Xin giúp em xác định dung dịch
 36. đường chuẩn trong phương pháp trắc quang
 37. Tìm trang web down các tiêu chuẩn tcvn, ISO, IEC
 38. Bột cd-Cu.
 39. dịnh lương axit amin bằng phương pháp so màu
 40. Hỏi đơn vị
 41. đường chuẩn trong phân tích trắc quang
 42. các bước tiến hành pp trắc quang
 43. nhận biết Pb bằng pp trắc quang
 44. phân tích thuốc sử dụng phương pháp lọc kalman
 45. phương pháp thêm vi sai