PDA

View Full Version : PHÂN TÍCH KỸ THUẬT - TECHNOLOGICAL ANALYSIS


 1. Giản đồ phân tích nhiệt vi sai
 2. Thư giãn với thực nghiệm
 3. Định lượng Vitamin
 4. Máy đo pH có bị hư không nếu đo dung dịch có pH<0?
 5. Hỏi về phân tích hàm lượng các chất trong không khí
 6. How to titrate sodium hydroxide !
 7. Hỏi về phân tích kỹ thuật
 8. Phương pháp Phân tích hàm lượng sulfite.
 9. Kỹ thuật chuẩn độ (các phương pháp phân tích Hoá học)
 10. Một số thuốc thử thông dụng (ST)
 11. Phân tích hàm lượng SiO2 trong nước?
 12. Chất độc Malachite Green
 13. định lượng NO3-
 14. Thành phần hóa học của hoa quả??
 15. Xác định hàm lượng hóa chât trong sản xuất.
 16. trung hoà NaNO2 dư
 17. chứng minh sự có mặt của nitơ trong không khí
 18. bảo quản mẫu trong phân tích
 19. Hỏi về nhận biết các ion trong PTN
 20. giản đồ pha
 21. Hỏi thành phần Keo dán
 22. Phân tích các chỉ tiêu của đường mía
 23. Phân tích đường khử, Phương pháp ofner
 24. phân tích kỹ thuật
 25. phân biệt giấy lọc có tro và không tro
 26. hiệu chỉnh cân phân tích
 27. Hỏi địa chỉ phân tích
 28. tỉ lệ sắt trong hoa quả
 29. thuốc thử acid sulfosalicylic
 30. Hỏi về phân tích nitrat
 31. Indicator
 32. định lượng đường khử !
 33. Tim chế độ đo MNR va MS
 34. Phương pháp tiếp tuyến (Phương pháp Newton)
 35. hỏi kỹ thuật ATR hay FMIR
 36. N***7891;ng ***273;***7897; Calci trong n***432;***7899;c
 37. cho thêm nước cất vào để phân tích
 38. Hỏi về vài phương pháp xác định một số hóa chất trong nước
 39. Hỏi 1 số chất và thuật ngữ
 40. phân tích hợp chất cơ kim chì
 41. đầu dò huỳnh quang
 42. Đun hồi lưu
 43. Pha chế thuốc thử
 44. Sensor khí !
 45. ure trong nước mắm
 46. tối ưu pH trong SPE
 47. Sắc ký cột
 48. Mưa nhân tạo
 49. chất phân cực và không phân cực?
 50. phân tích mẫu xăng dầu
 51. Định lượng Cr6
 52. phân tích mẫu thực phẩm
 53. Phương pháp lấy mẫu khí
 54. Methanol test kit
 55. ảnh hưởng độ kiềm
 56. ống khử John
 57. phân tích mẫu nước thải
 58. phân tích thực phẩm
 59. xác định CO, CO2, SO2 và chì trong không khí
 60. hỏi về dầu biến áp
 61. xác định khí CO
 62. hỏi công thức hóa học của mút (xốp)
 63. Phương pháp phân tích đất và cây trồng?
 64. hỏi quy trình xác định sunfit trong nước
 65. hỏi thuật ngữ HPLC
 66. quy về trọng lượng khô
 67. Phân tích hàm lượng % WO3
 68. hỏi cách xây dựng đường chuẩn từ dãy dung dịch chuẩn ?
 69. hỏi phương pháp lấy mẫu
 70. hỏi về phổ UV-VIs
 71. Tài liệu đọc thêm về môn xử lý mẫu
 72. Xác Đinh hàm lượng P2O5 trong phân bón
 73. Các phương pháp thực hành phân tích nước
 74. Mình đang cần tài liệu về bảo quản mẫu trong phân tích
 75. Hỏi vể phân tích khí SO2?
 76. Hỏi về acid acetic trong lá trà
 77. Hỏi về phương pháp xác định Triclosan!
 78. Phân tích dung môi
 79. lọc qua máy siêu lọc
 80. Phân tích XPS
 81. hóa phân tich hợp chất vô cơ
 82. Chuẩn độ Karl-Fischer
 83. hỏi về các pp định lượng viên nang Amoxicillin
 84. xác định hằng số modul Silicat trong Na2So3 nguyên liệu
 85. câu hỏi về nồng độ ống chuẩn dung dịch
 86. Cách lập đường chuẩn trong HPLC
 87. Cần tài liệu về tiêu chuẩn môi trường Vệt Nam
 88. Tập hợp các loại thiết bị và nơi phân tích!
 89. Các phương pháp phân tích hàm lượng sắt???
 90. tìm hiểu phương pháp phân tích Kali bằng F-AAS
 91. sự thay đổi nồng độ của chất
 92. Giúp phân tích phân bón vô cơ với
 93. Định lượng NH3, NH4, NO2, NO3 trong nước nuôi tôm
 94. cách pha dung dịch chỉ thị calcon
 95. tìm tài liệu về máy quang phổ hấp thụ nguyên t]r
 96. Thắc mắc về Tiêu chuẩn Việt Nam
 97. e muốn hỏi pp và nơi phân tích thành phần mật ong?
 98. Pha đệm văn năng
 99. Cho hỏi về phê duyệt phương pháp
 100. Vitamin D2
 101. phân tích lưu huỳnh trong xăng
 102. Điện phân dung dịch CuSO4
 103. phân tích hàm lượng Zn trong hợp kim Cu
 104. Vitamin B2
 105. Hỏi: HV-4B Carbon/Sulfur analyzer
 106. xác định phenol bằng pp chuẩn độ iod
 107. Cách kiểm định chất bảo quản trong thực phẩm
 108. phân tích chỉ tiêu hydrazine trong nước
 109. ai còn phương pháp phân tích nước trong lab cua Giang2009 ??
 110. hóa kỹ thuật
 111. tìm cách định lượng vitamin A
 112. phân tích phân bón
 113. Phân Tích Phân Bón
 114. hệ số chuyển đổi trong phân tích thành phần thuốc
 115. Giúp mình về chưng cất đạm
 116. phân tích hàm lượng P2O5 trong ethephon
 117. Bụi của lò luyện thép
 118. Phương pháp K2Cr2O7
 119. hỏi về axit amin
 120. phân tích kỹ thuât
 121. Lỗi của máy chưng cất Protein thô
 122. phân tích tương quan và hồi quy trong hóa học
 123. ống khử Jones
 124. hat nhua nguyen sinh abs gia re