PDA

View Full Version : NMR-UV-IR-VIS-MASS


 1. Khai trương box về phổ
 2. Bài tập NMR
 3. Compedium of analytical nomenclature
 4. Nmr
 5. Phổ hồng ngoại và giải phổ
 6. Nếu chạy NMR thì mẫu gơi di ở dạng rắn hay lỏng?
 7. Chemical ionizaton
 8. Hỏi về ESI MS
 9. hỏi phổ IR
 10. Phổ NMR proton
 11. Hỏi về IR
 12. Phổ MS hợp chất C8H16O
 13. Cho em hỏi về Phổ hồng ngoại và phổ huỳnh quang
 14. Xin tài liệu về hướng dẫn đọc phổ
 15. giải dùm em phổ hồng ngoại IR
 16. cần tìm địa chỉ chạy MS
 17. Nhờ mọi người giải giùm phổ IR của chitosan và dẫn xuất của nó với 4-methylbenzaldehyde!
 18. xác định chroma (sắc độ, đo màu) trong nước
 19. Cách phân tích phổ NMR