PDA

View Full Version : HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN - NATURAL COMPOUND FORUM


 1. Giới thiệu về cây gioi
 2. Thành phần chính của cây chè.
 3. xác định thành phần hóa học trong 1 loại lá
 4. trích ly ?
 5. Chất dẫn dụ (Pheromone)
 6. axit trong quả quất?
 7. Cô lập hợp chất thiên nhiên bằng phương pháp sắc kí cột
 8. chọn hệ dung môi ntn
 9. sắc kí lớp mỏng
 10. CO2 lỏng siêu tới hạn!
 11. capsaicin trong quả ớt
 12. Cây Rau Đắng!!!!
 13. Nghiên cứu hctn để làm gì ?
 14. Quy trình trích ly rắn - lỏng
 15. dung môi chuyển chất
 16. hỏi về Keo dán
 17. Hoa râm bụt
 18. 24 nguyên tắc xanh
 19. tinh dầu ylang ylang
 20. Tách 2 chất bằng phương pháp kết tinh trong dung môi?
 21. Vacuum Liquid Chromatography: Sắc ký cột sử dụng áp suất chân không
 22. Cần thông tin về Eugenol
 23. Tinh dầu
 24. Chưng cất
 25. Cách đọc tên nhóm Polyacetylenes như thê nào?
 26. hỏi về tổng hợp "yara-yara"
 27. chọn Thuốc thử gì
 28. Cách nhuộm màu cho sừng trâu, bò và các loại keo dính sừng
 29. Tách d-limonene từ tinh dầu
 30. Hỏi về nhựa Tùng Hương để sản xuất sơn bột
 31. Hiện tượng lá đổi màu vào mùa thu
 32. Terpinolene
 33. Vincamine
 34. Tinh dầu Cam
 35. tinh dầu gấc và dầu hạt gấc
 36. xin quá trình ly trich Vincamine từ cây dừa cạn
 37. Cần thông tin về Chavibetol