PDA

View Full Version : TỔNG HỢP HỮU CƠ - ORGANIC SYNTHESIS FORUM


 1. Hỏi về tổng hợp muối amonium tứ cấp
 2. Hướng nghiên cứu của tổng hợp hữu cơ
 3. Hỏi về tổng hợp phthalimide
 4. Cau hoi tổng hop huu co
 5. Sự cạnh tranh giữa thế và khử
 6. Tổng hợp vi sóng
 7. Reaction Mechanisms in Organic Chemistry Laboratory II
 8. Về sự khử nước của Alcol
 9. Knoevenagel reaction
 10. Tổng hợp hữu cơ mừng SN Chemvn
 11. Tổng hợp 3-metilpentan-2-on
 12. Tổng hợp bất đối xứng (Asynmetric Synthesis)
 13. Chuyển vị!?!
 14. Xác định cấu trúc!?!
 15. điều chế 5-nonanol
 16. Retrosynthetic analysis
 17. Tổng hợp hợp chất thiên nhiên ATEC-5A
 18. Hỏi công thức thuốc nhuộm
 19. Glyceride
 20. Phản ứng màu Molish
 21. Sự bất tỉ phân
 22. Mọi người giúp mình nhé!
 23. Tổng hợp 2-ethylpyridine
 24. Loại phản ứng
 25. Acetal-Dễ mà Khó
 26. Tổng hợp mạch nhánh taxol
 27. Họat tính quang họat !
 28. Cơ liti
 29. điều chế natribenzensufonat
 30. phản ứng ankyl hoa hydrocacbon thom
 31. Chất đốt sinh học từ thực vật
 32. Phản ứng chuyển vị
 33. cơ chế oxy hóa các chất hữu cơ của OH*
 34. Xin giúp về tổng hợp polylactic acid
 35. TỔNG HỢP ETHYL ACETATE
 36. chuỗi PƯ
 37. Tổng hợp Glutathione
 38. Hydroxy acid
 39. Tổng hợp tăng mạch cacbon dưới ảnh hưởng của kim loại - Một chặng đường, một lịch sử
 40. Tổng hợp acid lysergic
 41. Phản ứng decarboxylation
 42. Bay hơi dung môi ở nhiệt độ thấp
 43. Các bước cơ bản trong tổng hợp hoá học, stress!!!
 44. Tổng hợp thiol
 45. Xúc tác chuyển pha
 46. tổng hợp reserpine
 47. Hỏi pứ tosylat hoá
 48. hỏi về cơ chế phản ứng oxi hóa benzyl ancol thành benzaldehit
 49. regioselectivity
 50. Lý thuyết và ứng dụng trong hữu cơ
 51. xử lý hơi dm hữu cơ
 52. Tổng hợp chloro ethyl acetate
 53. Urgent!Giúp đỡ chọn đề tài
 54. Tổng hợp
 55. hỏi về Tổng hợp Vi Sóng
 56. Halogen hóa
 57. điều chế acetanilid
 58. Chất xúc tác chuyển pha amonium
 59. Nhờ giúp đỡ ve spectrometrie de Masse
 60. Điều chế PVC
 61. tác nhân axyl hoá
 62. hỏi về phản ứng acetyl hóa
 63. Rắc rối tên Polyols
 64. Điều chế 1,4-dinitrobenzen
 65. đề thi Vòng 2
 66. Hỏi cách điều chế phenylacetone
 67. Khó hiểu !! Hữu Cơ 2.
 68. phản ứng cộng H2O của ankin
 69. Tổng hợp hữu cơ
 70. Hỏi về Tecpen
 71. Tác nhân Na/C2H5OH để làm gì
 72. Cô đặc đường mạch nha
 73. tìm hiểu về ứng dụng của (C2H5)3N
 74. hoàn thành phương trình của phản ứng tráng bạc
 75. Tách Toluen và Crezol
 76. Hỏi về phản ứng adol hóa
 77. hỏi về nhiên liệu diesel và chỉ số cetan?
 78. Điều chế thuốc Tamiflu
 79. hỏi về phương pháp chưng cất
 80. gutta percha
 81. điều chế PVA
 82. Aspirin
 83. Làm khan anilin?
 84. Điều chế Metyl Salixilat
 85. Tổng hợp hữu cơ
 86. Phản ứng giữa aniline và glycine
 87. tìm cách sử dụng chất nhũ hóa
 88. các phương pháp trong xác định bậc phản ứng
 89. chất tạo bọt và tẩy rửa gốc anion
 90. Phthalate
 91. Chất xúc tác chuyển pha thế phân hạch:(omum, criptand, etercrown)
 92. Tổng hợp glucosinolates
 93. Cho em hỏi về các dạng của thuốc trừ sâu
 94. Quy trình sản xuất giấy công nghiệp?
 95. Cho mình hỏi cách loại H2SO4 đặc
 96. Polymer sao
 97. Ai biết công thức về chất này giúp em?
 98. Axit Humic
 99. axit sunfanilic
 100. Hỏi về các phương pháp chiết tách các hợp chất hữu cơ
 101. Tài liệu: Nhờ các thành viên giúp đỡ tài liệu
 102. phản ứng cộng electrphin và lk bội cacbon-cacbon của anhken và ankin
 103. tecpen và tecpenoit
 104. Phương pháp tạo ra hợp chất giá trị cao từ sinh khối
 105. Nhiên liệu sinh học – Thành phần và khí thải
 106. tổng hợp aspirin
 107. hỏi về epoxy hệ nước
 108. tổng hợp formandehit
 109. Phản ứng Wittig.
 110. hỏi về phản ứng tách của dẫn suất halogen của hợp chất hữu cơ
 111. Furfural
 112. Etylen Glycol
 113. một số câu hỏi trắc nghiệm hữu cơ
 114. thuc hanh phan ung wittig
 115. nepicastat-thuốc cai nghiện cocain
 116. thuốc nhuộm hoạt tinh
 117. nhuộm tận trích
 118. Axit oxalic có phản ứng Bạc nitrat không?
 119. Các chất tan trong NaOH
 120. So sánh khả năng phản ứng! Help!
 121. Ứng dụng MicroWave trong việc tách tinh dầu
 122. amin
 123. Cho hỏi tổng hợp hữu cơ: