PDA

View Full Version : MÔ HÌNH HOÁ TRONG HỮU CƠ - SIMULATION AND MODELING IN ORGANIC CHEMISTRY


 1. FMO theory
 2. Anomeric effect !
 3. HSAB theory !
 4. Phản ứng pericyclic !
 5. Giới thiệu qui tắc đóng vòng của Baldwin
 6. Cycloaddition reaction
 7. Tổng quan Carbene !
 8. Electrocyclic reaction
 9. Tổng quan nhóm carbonyl !!!
 10. Quy tắc Felkin - Anh về cộng nucleophin và ứng dụng trong tổng hợp bất đối xứng
 11. Tổng hợp vòng
 12. Carbonyl vs imine
 13. Cationic Rearrangements
 14. tính thơm và khả năng PƯ của dị vòng
 15. Radical reaction !
 16. Organometallic compounds
 17. MO Diagram of CH4
 18. Bạn nào sư phạm hóa giải giùm mình với
 19. Kỷ thuật tổng hợp một số hợp chất hóa dược
 20. Paracetamol
 21. Cơ Chế Phản Ứng C6H5CH3 +KMnO4 --> C6H5COOH
 22. trích ly hop chất hữu cơ và tinh dầu từ hạt nho
 23. Xác định trục đối xứng của ch4?
 24. Trục đối xứng C2 của SF6?
 25. thắc mắc về qui tắc hơn cấp
 26. Chuyển đổi các công thức Fisher,Sawhorse,Niumen