PDA

View Full Version : NỀN TẢNG HỮU CƠ - FUNDAMENTAL ORGANIC CHEMISTRY


 1. Sơ lược về các gốc
 2. Những pứ tạo thành carbocation
 3. Cấu trúc không gian carbocation
 4. Sơ lược về carbanion
 5. Cấu tạo và độ bền tương đối của carbanion
 6. Một số pứ của carbanion
 7. Giới thiệu về phản ứng Smitlin
 8. Sơ lược về cấu tạo tế vi của carboradical
 9. Đặc điểm của hiệu ứng liên hợp
 10. Qui luật về hiệu ứng cứ
 11. Các loại hiệu ứng cảm ứng
 12. Các pứ thường gặp của carboradical
 13. Quan hệ giữa nhóm thế với hiệu ứng liên hợp
 14. Hiệu ứng ortho-
 15. Giải thích hiệu ứng siêu liên hợp bằng HMO
 16. Siêu acid
 17. Các cách gọi tên trong IUPAC
 18. Cách gọI tên hidrocabon kiểu spiro
 19. Gọi tên hydrocacbon kiểu bicyclo
 20. Tên của các H,C thơm đa vòng ngưng tụ
 21. Các hiệu ứng lập thể động
 22. Gọi tên H,C kiểu tam hợp triciclo
 23. Cách gọi tên các dị vòng
 24. Cách đọc tên các Cation
 25. nomenclature of unsaturated compound
 26. Exercise about aromatic characticity
 27. Frost rule
 28. Rắc rối trong thực tập hữu cơ
 29. Cấu trạng bền là cái nào?
 30. Cấu trạng bền là cấu trạng nào?
 31. về độ bền của các gốc tự do
 32. Anken
 33. Sự chuyển vị của carbocation
 34. Cơ chế tạo gốc tự do của các tác nhân khơi mào
 35. Sự phân cực
 36. Obitan phản liên kết-Obitan liên kết
 37. Hyperconjugated effect !
 38. thắc mắc năng lượng liên kết !
 39. Z-E cái nào hơn câp hơn
 40. Phản ứng Favorskii
 41. Funny name compounds
 42. Liên kết hidro
 43. HIỆU ỨNG LIÊN HỢP -R
 44. Chiến lược Hữu cơ năm cuối!
 45. Đọc tên dẫn xuất dichloro
 46. Axetilen trong Vinyl clorua monomer?
 47. Hỏi về sản phẩm nhận biết nhóm carbonyl??
 48. Hỏi về cơ chế??
 49. Công thức chiếu
 50. Hỏi về hóa phổ
 51. Hỏi về imidazole
 52. thuốc thử Fehling?
 53. Hỏi về đối xứng phân tử!
 54. Một số câu hỏi hoá hữu cơ
 55. Tischenko vs Cannizzaro
 56. Challenge Testing???
 57. Hỏi axit gluconic
 58. Cho hỏi về cách thể hiện liên kết
 59. Chất chỉ thị ngoài vườn và trong rừng
 60. cơ chế Maillard reaction
 61. Giải thích tính base
 62. Cholesterol
 63. chất màu hữu cơ
 64. thuốc thử villier la gi?
 65. seminar ve organic chemistry
 66. Tên thương mại
 67. alcol tac dung voi acid dam dac
 68. Các loại xúc tác mang tên người
 69. cơ chế tạo màu của methyl blue và methyl orange
 70. chỉ số xà phòng hoá
 71. sự cạnh tranh giữa sản phẩm đọng học và nhiệt động học (enolate)
 72. Grubbs' catalysts
 73. Phản ứng chuyển vị Baeyer-Villiger
 74. Phản ứng Henry (Nitroaldol)
 75. Chuyển vị Claisen
 76. hỏi về hiệu ứng
 77. Tên hợp chất dị vòng.
 78. Nối pi tiếp cách
 79. Cấu dạng của 2,1 naphthoquinone diazide và một vài tính chất...
 80. cơ chế E1cb?
 81. thảo luận hữu cơ 1 và hữu cơ 2
 82. Tính acid của dị vòng
 83. các kĩ thuật cơ bản trong thực hành HHC
 84. hỏi về Steroid
 85. Đại cương hóa hữu cơ
 86. hỏi về liên kết hidro
 87. tác dụng của acid picric
 88. Danh pháp hữu cơ
 89. kinh nghiệm và thắc mắc về thực tập hữu cơ
 90. Hóa âm (sonochemistry)
 91. Thuốc nhuộm hoạt tính
 92. Cần các tài liệu tổng hợp của Woodward
 93. Hỏi về hiệu ứng trường.
 94. bàn về lập thể
 95. Friedel-Crafts reaction
 96. chuyển hóa cis-trans
 97. thực tập hữu cơ 2
 98. hiệu ứng Siêu Liên Hợp
 99. liên kết hidro
 100. hiệu ứng không gian
 101. đồng phân hình học
 102. bài tập cơ chế phản ứng
 103. So sánh nhiệt độ sôi!
 104. thac mac giao trinh hoa huu co
 105. orbital pi
 106. nhiệt độ sôi của hidrocacbon
 107. anken
 108. chi số kích nổ
 109. Chọn mạch chính???
 110. Tính acid của cacboxylic
 111. Bài tập hóa
 112. haloankan
 113. phản ứng thế SN2
 114. Phương pháp kết tinh phân đoạn
 115. Nhờ đặt hộ tên cho 1 số hợp chất
 116. Tên hợp chất hữu cơ này là gỉ ?
 117. Zpto
 118. Hydrogen bond in organic compounds
 119. hỏi về tính axit của axit cacboxylic
 120. hỏi cơ chế 1
 121. So sánh tính acid của cresol
 122. Tác nhân khử
 123. hoi ve o-brombenzen
 124. Phản ứng thế của anken ở nhiệt độ cao !!!
 125. Tạo phức của canxi clorua với rượu, ester,...
 126. Tên tiếng Anh - Tên Tiếng Việt
 127. xăng,dầu diezen và nhớt
 128. đồng phân lập thể với số chẵn lẻ liên kết đôi kề nhau
 129. hỏi về cơ chế pư
 130. Hỏi về phản ứng khử E2
 131. đồng phân ánh sáng
 132. Thắc mắc cách tìm khối lượng riêng của chất hữu cơ
 133. so sánh tính axid
 134. so sánh tính bazo
 135. Gọi tên anđêhit nhị chức
 136. Cách xác định số oxi hóa trong hữu cơ
 137. bán kính phân tử SAlicylic acid
 138. Phản ứng ester hóa
 139. Thứ tự ưu tiên gọi tên trong danh pháp HHC
 140. So sánh tính axit và nhiệt độ sôi của các hợp chất hữu cơ
 141. hỏi về hệ danh pháp Z/E
 142. xin hỏi về alkaloid Papaverine
 143. Độ phân cực
 144. Yếu tố quyết định độ phân cực
 145. Hỏi về sản phẩm trung gian trong hóa hữu cơ
 146. câu hỏi môn TT hóa hữu cơ
 147. Các giá trị hằng số nhóm thế
 148. cho em hỏi về glucozo
 149. course of chemisty at berkeley universities
 150. có pứ tách H2 ở vòng xiclohecxan ko?????????
 151. So sánh tính axit của Axit fomic và Axit acrylic
 152. phản ứng cộng hợp vào nhóm cacbonyl
 153. cho mình hỏi tai sao tinh base cua NH3 lai manh hon pyrimidin
 154. cơ chế cắt đứt liên kết beta 1,4 - glucozit????
 155. Định tính một số tính chất của liên kết cộng hóa trị
 156. công thức Fisher
 157. khối phổ MS
 158. Giúp đỡ về cơ chế pư hữu cơ
 159. phân hủy glucose
 160. Hỏi về cơ chế phản ứng?
 161. tài liệu tách chiết
 162. Danh Pháp trong lập thể Rp Sp
 163. Độ dịch chuyển hóa học (C-NMR)
 164. Cần tài liệu "đồng phân hình học"
 165. hỏi lập thể và khối phổ
 166. Mặt phẳng thủ tính là gì?
 167. Cần tìm tài liệu về cách sử các cột chiết SPE
 168. Mấy bạn giúp mình bài gọi tên mạch cacbon nhé ^^!
 169. cấu hình electron