PDA

View Full Version : CƠ SỞ LÝ THUYẾT HOÁ LÝ


 1. Vấn đề động học
 2. Hỏi cách tính áp suất
 3. bài tập nhiệt động học
 4. Ngưỡng keo tụ
 5. Trạng thái chuyển tiếp
 6. LÝ THUYẾT PHẦN NHIỆT ĐỘNG
 7. câu hỏi thực tập Hóa Lý 1
 8. K bền của phản ứng tạo phức của Fe với acid salicylic??
 9. cân bằng pha
 10. nhiệt động học
 11. kỹ thuật chưng cất cơ sở
 12. hỏi về Hóa lượng tử
 13. hỏi về năng lượng
 14. Bài tập nhiệt động lực học ( phần 1 )
 15. hằng số cân bằng
 16. Có những dạng bảng tuần hoàn nào?
 17. Hóa Học Đại Cương
 18. Nhiệt phân và Cracking nhiệt?
 19. Tạo sao mạch C càng dài thì độ nhớt càng cao
 20. Vấn đề bài tập động học
 21. Muối có thể làm tan đá ?
 22. Lỗ đen: các kiến trúc sư đại tài của vũ trụ?
 23. bài tập về nhiệt hòa tan!
 24. Câu hỏi về Nhiệt động học
 25. Giúp giải bài tập hóa lý 2 phần xúc tác
 26. khảo sát động học phản ứng
 27. tài liệu hóa lí
 28. bảng tuần hoàn hóa học
 29. Bài tập Động hóa học
 30. [Help]Hiệu ứng nhiệt trong quá trình hòa tan
 31. Tóm tắc các công thức trong động học hóa học
 32. Giản đồ xác định nhiệt hòa tan?
 33. cho mình xin bài tập Hóa Lý
 34. Xử lý nước
 35. giao trinh
 36. phuong phap VB
 37. nhiệt phản ứng