PDA

View Full Version : ĐẠI CƯƠNG - VÔ CƠ


 1. Trao đổi Lý thuyết Hoá vô cơ
 2. Hóa đại cương: Cấu tạo chất
 3. Hoá đại cương: Tốc độ pứ, Cân bằng hoá học
 4. Bài tập Hoá vô cơ
 5. Hỏi đáp vô cơ
 6. Hóa đại cương: Điện hóa học và Phản ứng oxi hóa khử
 7. Hóa đại cương: Nhiệt hóa học
 8. Hóa Phân Tích
 9. Hỏi về axit bazo
 10. giải thích hiện tượng thí nghiệm sau
 11. Cân bằng phương trình hóa học
 12. Giúp em tính chất của thiếc(II) clorua
 13. cho mình hỏi về h2s một chút
 14. Điều chế-Khó
 15. Thắc mắc về phản ứng kim loại + acid
 16. Bài tập nhận biết hóa vô cơ
 17. chất điện li
 18. Một số bài vô cơ trắc nghiêm!!!
 19. Ôn thi học sinh giỏi hóa học- Phần đại cương vô cơ
 20. Chuỗi phản ứng hóa học!
 21. tách chất
 22. Phương pháp giải bài tập hỗn hợp sắt và oxit sắt
 23. CH4 có khử dc CuO ko
 24. bài tập độ quay cực riêng
 25. ai pro hướng dẫn mình với