PDA

View Full Version : HÓA HỮU CƠ


 1. Trao đổi Lý thuyết Hoá học Hữu cơ
 2. Thắc mắc về hoá hữu cơ
 3. Bài tập Hoá hữu cơ
 4. giải thích tính axit
 5. Độ âm điện của các kiểu lai hóa của C
 6. cách viết đồng phân chất hữu cơ
 7. Hỏi về cơ chế phản ứng hữu cơ
 8. Phản ứng AN và SN2(C=O)
 9. phản ứng ngưng tụ croton và phản ứng andol hóa
 10. Tổng hợp hữu cơ
 11. câu hỏi về este và dẫn xuất của nò
 12. so sánh nhiệt độ sôi
 13. Xúc tác trong phản ứng
 14. công thức o-resol
 15. xác định công thức
 16. Điều chế 3-metylheptan-1-ol từ but-1-en
 17. chỉ số xà phòng hóa
 18. ancol
 19. Một số thắc mắc chung trong hóa hữu cơ
 20. Chất giặt rửa
 21. Aminoaxit
 22. Help Amin
 23. Toán este
 24. Phản ứng của phenol va glycerin
 25. phân tích định lượng nito
 26. thế nào là ancol ?
 27. bài tập về anken (giúp với, mai cần rồi)
 28. xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ?
 29. Bài tập Hóa Hữu Cơ dành cho các bạn học sinh giỏi, cao đẳng, đại học....
 30. Số pư xảy ra
 31. Độ bất bão hòa
 32. phenol
 33. phân biệt 2 loại phản ứng????
 34. Tính chất của Etanol
 35. bài tập về phần ancol
 36. Phản ứng cộng Cl2 của andehit
 37. Làm sao bik đc cation nào bền
 38. Thủy phân Saccarozơ
 39. giúp mình học lý thuyết hóa hữu cơ với?!
 40. bài tập trắc nghiệm khó ??
 41. hidrocacbon
 42. Ankin khó
 43. Xác đinh CTPT (Đề HV CN BCVT - 1999)