Go Back   Diễn đàn Thế Giới Hoá Học > Rukaphuong

Notices

Conversation Between Rukaphuong and tie.pok
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. tie.pok
    10-18-2008
    tie.pok
    Hi u.
    Bạn muốn tìm hiểu về sắc ký thì trong diễn đàn này có rất nhiều bài viết có giá trị đó, chịu khó tìm nghen. Nếu muốn tìm hiểu sâu và cần tài liệu của GC hoặc LC thì mail cho mình theo [email]tie.pok@gmail.com[/email], mình có cái nào mình sẽ giúp bạn cái đó.
Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:01 PM.

GiMiTEC