Go Back   Diễn đàn Thế Giới Hoá Học > giotnuoctrongbienca

Notices

Conversation Between giotnuoctrongbienca and halong
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. halong
    12-01-2010
    halong
    hi,chào thầy ạ.Mời thầy trao đổi với tụi e về HPLC.Tụi e toàn là tay mơ nên thầy cho ý kiến giúp.Chúc sức khỏe thầy
Chratec Chratec GiMiTEC GiMiTEC GiMiTEC
Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:42 AM.

GiMiTEC