Go Back   Diễn đàn Thế Giới Hoá Học > bluemonster

Notices

Conversation Between bluemonster and thuhai
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. thuhai
  02-01-2011
  thuhai
  ai co the giai gium em bài nay không
  hỗn hợp A gồm Mg và zn dung dịch b la dung dich có nong độ a mol/l
  Thi nghiem 1 cho8.9 gam hh A vao 2 lit d d B kết thuc pu thu dược 4,48
  lit H2(dktc)
  Thi nghiem 2 cho8.9 gam hh A vao 3 lit d d B kết thuc pu thu dược 4,48
  lit H2(dktc)
  tính a va phần trăm khối lương mỗi chât trong a :-$=((
  bai 2
  cho 6,72 l hh khi agom cl2 va h2 phaan ung voi nhau sau pu duoc hh khi
  B tronh do the tich san phamchiem 2/3 the tich hh b va luong khi h2
  giam di 25% so voi ban dau
  cho toan bo khi B vao Vml dd Agno3 thi thu duoc m gam ket tua the
  tich khi o dktc
  a) tinh the tich tung khi trong hh A va B
  b) tinh hieu suat pu giua H2 va Cl2 tinh V va m
Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:14 PM.

GiMiTEC