Go Back   Diễn đàn Thế Giới Hoá Học > tigerchem

Notices

Conversation Between tigerchem and Lê Đức Thiện
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. Lê Đức Thiện
    01-10-2011
    Lê Đức Thiện
    bạn đã biết gì về chất độc điôxin, hậu quả do nó đem lại đối với chiến tranh như thế nào? Lượng chất độc tồn lưu sau chiến tranh đã để lại 1 hậu quả rất lớn,Hiện nay dang từng bước khắc phục
Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:03 PM.

GiMiTEC