Go Back   Diễn đàn Thế Giới Hoá Học > Teppi

Notices

Conversation Between Teppi and Quốc Bảo
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. Quốc Bảo
    11-23-2010
    Quốc Bảo
    chào teppi !
    Công nghệ làm tole composite của bạn , xưa rồi . Tìm hiểu thêm đi bạn .
Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:50 PM.

GiMiTEC