Diễn đàn Thế Giới Hoá Học

Diễn đàn Thế Giới Hoá Học (https://chemvn.com/index.php)
-   ĐỀ THI - BÀI TẬP (https://chemvn.com/forumdisplay.php?f=86)
-   -   bài tập hóa 10 (https://chemvn.com/showthread.php?t=21632)

kidvn3000 11-28-2015 07:19 PM

bài tập hóa 10
 
Xin mọi người trong diễn đàn giải giúp câu c

Hòa tan hoàn toàn 9,75 gam một kim loại kiềm (thuộc nhóm IA) tác dụng với nước dư thì thu được dung dịch A và giải phóng 2,8 lít khí hiđro (đktc).
a. Xác định kim loại.
b. Tính C% chất tan trong dung dịch A biết lượng nước đã dùng là 90,5 gam.
c. Trung hòa 200 gam dung dịch A cần V (ml) dung dịch HCl 1M. Tính V.

kidvn3000 11-29-2015 10:08 AM

Cho 4,8g kim loại R thuộc nhóm IIA tan hoàn toàn trong V(lít) dung dịch HCl 20% (D=1,1 g/ml) thu được 4,48 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X
a. Xác định tên kim loại R.
b. Cho dung dịch X tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 2M thu được 5,8 gam kết tủa. Tính V.

kidvn3000 11-30-2015 04:07 PM

sao ko ai tra loi het ta

quiz10A1 12-18-2015 07:59 PM

sao nick 2008 còn giải bt hóa 10 vậy ta


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:00 PM.

Developed by: ChemVN. Site: www.chemvn.com.
Bản quyền thuộc về ChemVN.
Ghi rõ nguồn http://chemvn.com nếu bạn trích dẫn hay phát hành thông tin từ website này !