Go Back   Diễn đàn Thế Giới Hoá Học > Kiếm Trong Diễn Ðàn

Notices

kết quả từ 1 tới 30 trên 461
thời gian kiếm là 0.03 giây.
Tìm Kiếm: Posts Made By: clayqn88
Chuyên mục: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC KÍ - CHROMATOGRAPHY ANALYSIS 08-28-2018
Trả lời: 2
Lần đọc: 844
Người gởi clayqn88
Chuyên mục: ĐỀ THI - BÀI TẬP 04-30-2018
Trả lời: 9
Lần đọc: 1,561
Người gởi clayqn88
[ UPDATE TODAY ] Bộ đề thi thử THPTQG Năm 2018 - Môn Toán - Bộ đề TN Toán - 12 ĐỀ + ĐÁP ÁN

https://app.box.com/s/z4cejpm1xstzfmds609k0ak6rfkzkpxh

Chịu trách nhiệm lần cập nhật này : Th.S Nguyễn Thanh Tú @clayqn88 # Dạy Kèm Quy Nhơn Official - (Mobile/Zalo) +84905779594 (Email)...
Chuyên mục: ĐỀ THI - BÀI TẬP 04-30-2018
Trả lời: 9
Lần đọc: 1,561
Người gởi clayqn88
[ UPDATE TODAY ] Bộ đề thi thử THPTQG Năm 2018 - Môn Toán - Luyện đề THPTQG - 9 ĐỀ + ĐÁP ÁN - Thầy Lê Bá Trần Phương

https://app.box.com/s/rn2ytr0ilrr97i8ye7e0dctkernf0dtt

Chịu trách nhiệm lần cập nhật này : Th.S Nguyễn Thanh Tú @clayqn88 # Dạy Kèm Quy Nhơn Official - (Mobile/Zalo) +84905779594 (Email)...
Chuyên mục: ĐỀ THI - BÀI TẬP 04-30-2018
Trả lời: 9
Lần đọc: 1,561
Người gởi clayqn88
[ UPDATE TODAY ] Bộ đề thi thử THPTQG Năm 2018 - Môn Toán - Luyện đề THPTQG - 8 ĐỀ + ĐÁP ÁN - Thầy Trần Minh Tiến

https://app.box.com/s/cm9tekyekc4cjauj1zvdhfklm4o3y2b4

Chịu trách nhiệm lần cập nhật này : Th.S Nguyễn Thanh Tú @clayqn88 # Dạy Kèm Quy Nhơn Official - (Mobile/Zalo) +84905779594 (Email)...
Chuyên mục: ĐỀ THI - BÀI TẬP 04-30-2018
Trả lời: 9
Lần đọc: 1,561
Người gởi clayqn88
[ UPDATE TODAY ] Bộ đề thi thử THPTQG Năm 2018 - Môn Toán - 15 ĐỀ + ĐÁP ÁN - Thầy Nguyễn Phụ Hoàng Lân - Lize

https://app.box.com/s/zb9mamc16kezxhf07gyg8r8gdau7ox8y

Chịu trách nhiệm lần cập nhật này : Th.S Nguyễn Thanh Tú @clayqn88 # Dạy Kèm Quy Nhơn Official - (Mobile/Zalo) +84905779594 (Email)...
Chuyên mục: ĐỀ THI - BÀI TẬP 04-29-2018
Trả lời: 9
Lần đọc: 1,561
Người gởi clayqn88
[ UPDATE TODAY ] Bộ đề thi thử THPTQG năm 2018 - Môn Vật lý - Luyện đề THPT QG - 16 ĐỀ + ĐÁP ÁN - GV Nguyễn Tiến Anh - Lize.vn

https://app.box.com/s/ob50o4adybtpnk3y6u5lmf9s1nder6mn

Chịu trách nhiệm lần cập nhật này : Th.S Nguyễn Thanh Tú @clayqn88 # Dạy Kèm Quy Nhơn Official - (Mobile/Zalo) +84905779594 (Email)...
Chuyên mục: ĐỀ THI - BÀI TẬP 04-29-2018
Trả lời: 9
Lần đọc: 1,561
Người gởi clayqn88
[ UPDATE TODAY ] Bộ đề thi thử THPTQG năm 2018 - Môn Vật lý - Đề nắm chắc 7-8 điểm (5 ĐỀ + ĐÁP ÁN) - GV Đỗ Ngọc Hà

https://app.box.com/s/9aypo71qrhtd23iwj5tgwf22z2ocxbsx

Chịu trách nhiệm lần cập nhật này : Th.S Nguyễn Thanh Tú @clayqn88 # Dạy Kèm Quy Nhơn Official - (Mobile/Zalo) +84905779594 (Email)...
Chuyên mục: ĐỀ THI - BÀI TẬP 04-29-2018
Trả lời: 9
Lần đọc: 1,561
Người gởi clayqn88
[ UPDATE TODAY ] Bộ đề thi thử THPTQG năm 2018 - Môn Vật lý - 7 ĐỀ + ĐÁP ÁN - GV Phạm Quốc Toản

https://app.box.com/s/cly0dcup3tnfzd6mvkiaeu3d1n51owrq

Chịu trách nhiệm lần cập nhật này : Th.S Nguyễn Thanh Tú @clayqn88 # Dạy Kèm Quy Nhơn Official - (Mobile/Zalo) +84905779594 (Email)...
Chuyên mục: ĐỀ THI - BÀI TẬP 04-29-2018
Trả lời: 9
Lần đọc: 1,561
Người gởi clayqn88
[ UPDATE TODAY ] Bộ đề thi thử THPTQG năm 2018 - Môn Vật lý - 6 ĐỀ TIÊU CHUẨN + ĐÁP ÁN - GV Đỗ Ngọc Hà

https://app.box.com/s/z66mdinjpdkkak736rtijyypel07kjdu

Chịu trách nhiệm lần cập nhật này : Th.S Nguyễn Thanh Tú @clayqn88 # Dạy Kèm Quy Nhơn Official - (Mobile/Zalo) +84905779594 (Email)...
Chuyên mục: ĐỀ THI - BÀI TẬP 04-29-2018
Trả lời: 9
Lần đọc: 1,561
Người gởi clayqn88
[ UPDATE TODAY ] Bộ đề thi thử THPTQG năm 2018 - Môn Vật Lý - Luyện đề chuẩn bị kỳ thi THPT 2018 - 19 ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ + ĐÁP ÁN

https://app.box.com/s/tn4ewzullb3hf9pydjzlxaulutaiu8z7

Chịu trách nhiệm lần cập nhật này : Th.S Nguyễn Thanh Tú @clayqn88 # Dạy Kèm Quy Nhơn Official - (Mobile/Zalo) +84905779594 (Email)...
Chuyên mục: ĐỀ THI - BÀI TẬP 04-29-2018
Trả lời: 9
Lần đọc: 1,561
Người gởi clayqn88
Bộ đề thi thử THPTQG 2018 Các môn Các trường THPT Cả nước CÓ ĐÁP ÁN Các Lần [ Updated by clayqn88 ]

[ UPDATE TODAY ] Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ ĐÁP ÁN (Lần 18) [DC29042018]

Index:

T1- Đề thi thử THPT môn Toán 2018- Đề tuyển chọn 65- GV Nguyễn...
Chuyên mục: TÀI LIỆU HOÁ LÝ - PHYSICAL CHEMISTRY EBOOKS 02-05-2016
Trả lời: 0
Lần đọc: 2,916
Người gởi clayqn88
Modern Physical Organic Chemistry Year 2006 - E. Anslyn, D. Dougherty

http://i575.photobucket.com/albums/ss194/clayqn88/Modern%20Physical%20Organic%20Chemistry%20Year%202006%20-%20E.%20Anslyn%20D.%20Dougherty.png...
Chuyên mục: TÀI LIỆU HỮU CƠ - ORGANIC CHEMISTRY EBOOKS 01-22-2016
Trả lời: 0
Lần đọc: 644
Người gởi clayqn88
Organic Chemistry (Solutions Manual) 2nd Edition - Joseph M. Hornback

http://i575.photobucket.com/albums/ss194/clayqn88/Organic%20Chemistry%20Solutions%20Manual%202nd%20Edition%20-%20Joseph%20M.%20Hornback.png...
Chuyên mục: TÀI LIỆU HỮU CƠ - ORGANIC CHEMISTRY EBOOKS 01-20-2016
Trả lời: 1
Lần đọc: 696
Người gởi clayqn88
Infrared Absorbing Dyes - Masaru Matsuoka (auth.), Masaru Matsuoka (eds.)

http://i575.photobucket.com/albums/ss194/clayqn88/Infrared%20Absorbing%20Dyes%20-%20Masaru%20Matsuoka%20auth.%20Masaru%20Matsuoka%20eds..png...
Chuyên mục: TÀI LIỆU HOÁ PHÂN TÍCH - ANALYTICAL CHEMISTRY EBOOKS 01-19-2016
Trả lời: 4
Lần đọc: 2,410
Người gởi clayqn88
Trace Environmental Quantitative Analysis 2 Edition - Paul R. Loconto

http://i575.photobucket.com/albums/ss194/clayqn88/Trace%20Environmental%20Quantitative%20Analysis%202%20Edition%20-%20Paul%20R.%20Loconto.png...
Chuyên mục: TÀI LIỆU HOÁ PHÂN TÍCH - ANALYTICAL CHEMISTRY EBOOKS 01-15-2016
Trả lời: 1
Lần đọc: 983
Người gởi clayqn88
Fundamentals of Analytical Chemistry (Solutions Manual) 9 Edition - Douglas A. Skoog

http://i575.photobucket.com/albums/ss194/clayqn88/Fundamentals%20of%20Analytical%20Chemistry%209%20Edition%20-%20Douglas%20A.%20Skoog%20Donald%20M.%20West%20F.%20James%20Holler%20Stanley%20R.%20Crouch...
Chuyên mục: TÀI LIỆU HOÁ PHÂN TÍCH - ANALYTICAL CHEMISTRY EBOOKS 01-14-2016
Trả lời: 1
Lần đọc: 697
Người gởi clayqn88
Analytical Chemistry 6th Edition - Gary D. Christian

http://i575.photobucket.com/albums/ss194/clayqn88/Analytical%20Chemistry%206th%20Edition%20-%20Gary%20D.%20Christian.png...
Chuyên mục: TÀI LIỆU HỮU CƠ - ORGANIC CHEMISTRY EBOOKS 01-10-2016
Trả lời: 1
Lần đọc: 1,656
Người gởi clayqn88
Hydrocarbon Chemistry 2 Edition - Olah G.A., Molnár A.

http://i575.photobucket.com/albums/ss194/clayqn88/Hydrocarbon%20Chemistry%202%20Edition%20-%20Olah%20G.A.%20Molnaacuter%20A..png...
Chuyên mục: TÀI LIỆU HỮU CƠ - ORGANIC CHEMISTRY EBOOKS 01-10-2016
Trả lời: 1
Lần đọc: 1,257
Người gởi clayqn88
Chemistry 4th Edition - John McMurry, Robert C. Fay

http://i575.photobucket.com/albums/ss194/clayqn88/Chemistry%204th%20Edition%20-%20John%20McMurry%20Robert%20C.%20Fay.png...
Chuyên mục: TÀI LIỆU HỮU CƠ - ORGANIC CHEMISTRY EBOOKS 01-10-2016
Trả lời: 2
Lần đọc: 1,364
Người gởi clayqn88
Strategic Applications of Named Reactions in Organic Synthesis - Laszlo Kurti, Barbara Czako

http://i575.photobucket.com/albums/ss194/clayqn88/Strategic%20Applications%20of%20Named%20Reactions%20in%20Organic%20Synthesis%20-%20Laszlo%20Kurti%20Barbara%20Czako.png...
Chuyên mục: TÀI LIỆU HỮU CƠ - ORGANIC CHEMISTRY EBOOKS 01-09-2016
Trả lời: 0
Lần đọc: 524
Người gởi clayqn88
Bài giảng Hóa hữu cơ - GS.TS. Phan Thanh Sơn Nam

http://i575.photobucket.com/albums/ss194/clayqn88/Bagravei%20ging%20Hoacutea%20hu%20c%20-%20GS.TS.%20Phan%20Thanh%20Sn%20Nam.png...
Chuyên mục: TÀI LIỆU HỮU CƠ - ORGANIC CHEMISTRY EBOOKS 01-09-2016
Trả lời: 3
Lần đọc: 1,328
Người gởi clayqn88
Organic Chemistry in Colour Year 1987 - Dr. Paul Francis Gordon, Mr. Peter Gregory (auth.)

http://i575.photobucket.com/albums/ss194/clayqn88/Organic%20Chemistry%20in%20Colour%20Year%201987%20-%20Dr.%20Paul%20Francis%20Gordon%20Mr.%20Peter%20Gregory%20auth..png...
Chuyên mục: TÀI LIỆU HỮU CƠ - ORGANIC CHEMISTRY EBOOKS 01-09-2016
Trả lời: 0
Lần đọc: 367
Người gởi clayqn88
Organic Chemistry 11e (Solutions Manual) - T. W. Graham Solomons

http://i575.photobucket.com/albums/ss194/clayqn88/Organic%20Chemistry%2011e%20Solutions%20Manual%20-%20T.%20W.%20Graham%20Solomons.png...
Chuyên mục: TÀI LIỆU HOÁ LÝ - PHYSICAL CHEMISTRY EBOOKS 01-07-2016
Trả lời: 2
Lần đọc: 1,089
Người gởi clayqn88
Chemical Kinetics The Study of Reaction Rates in Solution 1 Edition - Kenneth A. Connors

http://i575.photobucket.com/albums/ss194/clayqn88/Chemical%20Kinetics%20The%20Study%20of%20Reaction%20Rates%20in%20Solution%201%20Edition%20-%20Kenneth%20A.%20Connors.png...
Chuyên mục: TÀI LIỆU HỮU CƠ - ORGANIC CHEMISTRY EBOOKS 01-06-2016
Trả lời: 6
Lần đọc: 1,748
Người gởi clayqn88
Suresh C. Ameta and Pinki B. Punjabi, “Microwave-Assisted Organic Synthesis: A Green Chemical Approach”

http://i575.photobucket.com/albums/ss194/clayqn88/Suresh%20C.%20Ameta%20and%20Pinki%20B.%20Punjabi%20Microwave-Assisted%20Organic%20Synthesis%20A%20Green%20Chemical%20Approach.png...
Chuyên mục: TÀI LIỆU HỮU CƠ - ORGANIC CHEMISTRY EBOOKS 01-04-2016
Trả lời: 1
Lần đọc: 776
Người gởi clayqn88
Schaum's Outline of Theory and Problems of College Chemistry 8 Edition - Jerome L Rosenberg, Lawrence Epstein

http://i575.photobucket.com/albums/ss194/clayqn88/Schaums%20Outline%20of%20Theory%20and%20Problems%20of%20College%20Chemistry%208%20Edition%20-%20Jerome%20L%20Rosenberg%20Lawrence%20Epstein-1.png...
Chuyên mục: TÀI LIỆU HỮU CƠ - ORGANIC CHEMISTRY EBOOKS 01-04-2016
Trả lời: 3
Lần đọc: 1,230
Người gởi clayqn88
http://i575.photobucket.com/albums/ss194/clayqn88/...

http://i575.photobucket.com/albums/ss194/clayqn88/The%20Organic%20Chemistry%20of%20Drug%20Synthesis%20Volumes%201%20to%204%20-%20Daniel%20Lednicer-2.png...
Chuyên mục: OTHERS EBOOKS 01-04-2016
Trả lời: 1
Lần đọc: 1,193
Người gởi clayqn88
CRC Handbook of Chemistry and Physics CD-ROM, Version 2010 - David R. Lide

http://i575.photobucket.com/albums/ss194/clayqn88/CRC%20Handbook%20of%20Chemistry%20and%20Physics%2090th%20Edition%20-%20David%20R.%20Lide.png...
Chuyên mục: TÀI LIỆU VÔ CƠ - INORGANIC CHEMISTRY EBOOKS 01-04-2016
Trả lời: 1
Lần đọc: 1,114
Người gởi clayqn88
Lange's Handbook of Chemistry 16e - James Speight

http://i575.photobucket.com/albums/ss194/clayqn88/Langes%20Handbook%20of%20Chemistry%2016e%20-%20James%20Speight-1.png...
Chuyên mục: NMR-UV-IR-VIS-MASS 01-04-2016
Trả lời: 3
Lần đọc: 2,502
Người gởi clayqn88
Structure Determination of Organic Compounds Tables of Spectral Data 4th Edition - Ernö Pretsch, Philippe Bühlmann, Martin Badertscher

http://i575.photobucket.com/albums/ss194/clayqn88/Structure%20Determination%20of%20Organic%20Compounds%20Tables%20of%20Spectral%20Data%204th%20Edition%20-%20Ernouml%20Pretsch%20Philippe%20Buumlhlmann%...
kết quả từ 1 tới 30 trên 461

 
Chuyển đến
Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:38 PM.

GiMiTEC