Bảng giá các gói dịch vụ SaaS cung cấp bởi Gene.vn

 • Gói SM

 • 24/7 Support
 • Unlimited Bandwidth
 • WWW Support
 • Unlimited Colors
 • Best Support
 • Unlimited Bandwidth
 • WWW Support
 • Unlimited Colors
 • $9.95/mo
 • Gold Plan

 • Best Support
 • Unlimited Bandwidth
 • WWW Support
 • Unlimited Colors
 • Best Support
 • Unlimited Bandwidth
 • WWW Support
 • Unlimited Colors
 • $19.95/mo
 • Bronze Plan

 • Best Support
 • Unlimited Bandwidth
 • WWW Support
 • Unlimited Colors
 • Best Support
 • Unlimited Bandwidth
 • WWW Support
 • Unlimited Colors
 • $29.95/mo
 • Iron Plan

 • Best Support
 • Unlimited Bandwidth
 • WWW Support
 • Unlimited Colors
 • Best Support
 • Unlimited Bandwidth
 • WWW Support
 • Unlimited Colors
 • $8.95/mo
* Giá chưa bao gồm thuế VAT
* Giá dịch vụ áp dụng theo tháng, chính sách giảm giá sẽ được áp dụng cho hợp đồng nhiều hơn 12 tháng

Đăng ký nhận thư cập nhật thông tin từ Gene Platform

Bằng việc nhập địa chỉ email cá nhân của bạn vào đây, tức là bạn đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện dịch vụ của chúng tôi. Gene Platform sẽ gởi đến hòm thư điện tử của bạn những cập nhật hữu ích và cần thiết ngay khi có thể.

Go to top