Gene Platform

 • Hệ thống nhật ký thí nghiệm và thiết bị Gene Paf

  Nếu bạn đã quá mệt mỏi với việc ngày ngày phải ghi lại nhật ký thí nghiệm, nhật ký thiết bị theo yêu cầu của ISO 17025 thì đây là giải pháp mà Gene muốn mang đến để hỗ trợ cho công việc của bạn.
 • Hệ thống quản lý thông tin phòng thí nghiệm Gene LIMS

  Với Gene LIMS việc ghi nhận, xử lý và tra soát thông tin đường đi của mẫu thử, hóa chất chuẩn, dung dịch chuẩn, CoA của hóa chất, kiểm soát quy trình phân tích và kiểm soát các hiện tượng xảy ra trong quá trình làm phân
 • Hệ thống quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Gene ERP cung cấp giải pháp quản lý hiện đại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Đăng ký nhận thư cập nhật thông tin từ Gene Platform

  Bằng việc nhập địa chỉ email cá nhân của bạn vào đây, tức là bạn đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện dịch vụ của chúng tôi. Gene Platform sẽ gởi đến hòm thư điện tử của bạn những cập nhật hữu ích và cần thiết ngay khi có thể.

  Go to top