All LCGC Products

Tìm sản phẩm theo mã hàng
Tìm sản phẩm theo tên
Title Thông tin
Agilent Technologies, ASSY CABLE HV, Mã sản phẩm: 110601300
Tên phụ kiện (vật tư tiêu hao) ASSY CABLE HV
Hãng sản xuất Agilent Technologies
Mã sản phẩm 110601300
Đơn vị đóng gói EA
PL 8P
Mã phân loại nhóm sản phẩm TSH3009FAA
Trạng thái hàng hóa Hãng còn sản xuất
Phân loại sản phẩm AA Repair
Khối lượng đóng gói 0.04
Quốc gia xuất xứ (COO) CN
Mã HS Code (Hã Hải quan) 85446019
Mô tả sản phẩm
Trạng thái thông tin Cập nhật 05/2018 (Liên hệ info@gimitec.com trước khi muốn đặt hàng online)
WAT036985
Mô tả loại cột sắc ký lỏngNOVA-PAK C8 SS CART 3,9X150
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT036985
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC8
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038505
Mô tả loại cột sắc ký lỏngUBONDAPAK C18 10UM 25X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038505
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037530
Mô tả loại cột sắc ký lỏngNOVA-PAK C18 CARTRIDGE ASSY
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037530
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038510
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPREP NOVA-PAK HR C18 25X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038510
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038509
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C4 300A 25X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038509
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC4
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037830
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPORASIL G-P INSERT 40X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037830
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037851
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C4 G-P INSERT 40X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037851
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC4
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037839
Mô tả loại cột sắc ký lỏngUBONDAPAK C18 G-P INSERT 40X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037839
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038571
Mô tả loại cột sắc ký lỏngBONDAPAK C18 300A 15-20UM 47X300
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038571
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT036980
Mô tả loại cột sắc ký lỏngNOVA-PAK SILICA SS CRT 3,9X150
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT036980
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhSILICA
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT036970
Mô tả loại cột sắc ký lỏngNOVA-PAK PHENYL SS CRT 3,9X150
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT036970
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038522
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C18 300A 25X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038522
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037704
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPREP NOVA-PAK HR C18 40X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037704
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037650
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C18 100A 15UM 5KG
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037650
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038570
Mô tả loại cột sắc ký lỏngBONDAPAK HC18 HA 47X300
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038570
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038506
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C18 100A 25X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038506
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT036954
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSHODEX SP-0810 SUGAR COLUMN
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT036954
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037696
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C4 15UM 100A 40X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037696
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC4
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT036870
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C18 5UM 100A INSERTS 10/PK
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT036870
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037663
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPROTEIN-PAK Q 15HR 10X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037663
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhQ
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037854
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPREP NOVA-PAK HR C18 40X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037854
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038502
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPORASIL 15-20UM 25X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038502
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038526
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C4 300A 25X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038526
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC4
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037684
Mô tả loại cột sắc ký lỏngUBONDAPAK C18 10UM 125A 40X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037684
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037845
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C18 G-P INSERT 40X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037845
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT036875
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C18 5UM 300A INSERTS 10/PK
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT036875
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT036865
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C4 5UM 300A INSERTS 10/PK
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT036865
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC4
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038511
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPREP NOVA-PAK HR SIL 25X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038511
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhSIL
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037520
Mô tả loại cột sắc ký lỏngNOVA-PAK C18 SS CART 3,9X150 (3/PK)
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037520
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin IRELAND
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037688
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C18 15UM 100A 40X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037688
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038507
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C18 300A 25X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038507
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038564
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPROTEIN-PAK DEAE 15HR 10X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038564
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhDEAE
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037692
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C18 15UM 300A 40X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037692
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038524
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C4 100A 25X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038524
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC4
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038500
Mô tả loại cột sắc ký lỏngNOVA-PAK HR C18 3,9MMX300
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038500
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038567
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPROTEIN-PAK SP 15HR 10X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038567
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhSP
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038508
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C4 100A 25X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038508
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC4
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038514
Mô tả loại cột sắc ký lỏngBONDAPAK C18 15-20UM 25X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038514
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038528
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPREP NOVA-PAK HR C18 25X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038528
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037700
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C4 15UM 300A 40X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037700
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC4
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038520
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C18 100A 25X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038520
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038512
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPORASIL 15-20UM INSERT 25X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038512
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT036975
Mô tả loại cột sắc ký lỏngNOVA-PAK C18 SS CART 3,9X150
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT036975
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037712
Mô tả loại cột sắc ký lỏngBONDAPAK C18 15UM 300A 40X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037712
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037833
Mô tả loại cột sắc ký lỏngBONDAPAK C18 G-P INSERT 40X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037833
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038503
Mô tả loại cột sắc ký lỏngBONDAPAK C18 15-20UM 25X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038503
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037857
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPREP NOVA-PAK HR SILICA 40X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037857
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhSILICA
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038501
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPREP NOVA-PAK HR SIL 3,9X300
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038501
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhSIL
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038518
Mô tả loại cột sắc ký lỏngUBONDAPAK C18 INSERT 25X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038518
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)

Pages

Subscribe to Front page feed
Go to top